Carl I. Hagen har skapt mange legendariske TV-øyeblikk gjennom sitt lange politiske virke. Ett av dem kom i en TV-utspørring på NRK på 80-tallet, hvor Hagen var oppgitt over en tendensiøs spørsmålstilling fra programlederne; «Bjørn Hansen, enten later du som om du er dum, eller så fjerner du enhver tvil», uttalte Hagen til journalisten. Dette TV-øyeblikket kom klart tilbake til meg etter å ha lest Ulekleiv sin kommentar i dag morges.

Jeg hadde forventet en bedre forståelse av kontekst fra HA-redaktørens side. Det er helt riktig at jeg har uttalt meg kritisk til partibytter i lokalpolitikken. Den kritikken står seg godt den dag i dag. Min utmelding fra Fremskrittspartiet kan imidlertid ikke kategoriseres sammen med de rene partiovergangene jeg tidligere har uttalt meg om.

«Partibyttene» jeg har uttalt meg om er slike som faktisk forrykker den politiske balansen i kommunestyret og/eller er forårsaket av en uenighet i aktuelle politiske saker som er sentrale i lokalpolitikken. Saker hvor enkeltrepresentanter bryter det de har gått til valg på for å oppnå ett annet resultat i en sak sammen med noen andre.

Partibyttene som ble nevnt fra Ulekleiv sin side hadde jo nettopp konflikt om lokalpolitiske spørsmål som bakteppe. Egil Lund Pettersen var så opptatt av å få fortsette i den politiske posisjonen att han valgte å bryte partiprogrammet til FrP, hoppe over til Høyre, og stemme for økning i eiendomsskatten. Per Kristian Dahl sin utmeldelse var også basert på lokale forhold. Så hadde vi Murud-saken som hadde Os-prosjektet som sitt bakteppe. Går vi lengre tilbake i historien har vi flere eksempler på overganger som faktisk har medført at det politiske flertallet har skiftet fra blått til rødt og vice versa. Her husker vi for eksempel tidligere varaordfører Odd Arild Gjerlaug sin nokså spektakulære exit fra KrF som medførte at Arbeiderpartiet igjen kom i reell flertallsposisjon etter å ha tapt valget.

Vår utmelding fra Fremskrittspartiet kan ikke på noen måte sammenliknes med de situasjonene Ulekleiv henviser til. Det partiprogrammet vi har gått til valg på er det vi vil styre etter. Vi har faktisk skrevet det selv, så det skulle jo bare mangle. Utmeldelsen er fra min side utelukkende basert på den erkjennelsen at Fremskrittspartiet på sentralt hold går i en annen retning enn meg.

Jeg oppfordrer Ulekleiv til å lese det lokalvalgsprogrammet vi er gått til valg på, følge nøye med på både stemmegivning og forslagsstilling i politiske utvalg, råd og nemnder i Halden. Gjerne referere det i HA også – det har vi faktisk savnet. Finner Ulekleiv avvik skal jeg være den første til å stå skolerett både for HA og velgerne.