Gå til sidens hovedinnhold

Fornuft eller følelser?

FRITT ORD

Jeg må innrømme at jeg ble litt lei meg den dagen i desember 2018 da jeg fikk høre om kommunestyrevedtaket og planlagt riving av gamle Os skole. Skal den virkelig rives tenkte jeg? Et følelsesmenneske som jeg er. Den gang var jeg ikke del av kommunestyret og fulgte saken som en «vanlig innbygger». Utover våren 2019 satt jeg meg grundig inn planene for den nye 1-10 skolen, Favn-prosjektet. Desto mer jeg leste, desto mer overbevist ble jeg om at dette var et utrolig godt, og riktig prosjekt. Tenk så flott for barna i byen å få en splitter ny, flott skole!

I dag sitter jeg med en dårlig magefølelse. Først og fremst knyttet til total-kostnaden for prosjektet. Nesten 700 millioner, og det uten noen oppgradering av Rødsberg. Prisen på det som må gjøres på Rødsberg har vi ikke, og denne MÅ på bordet.

Det som irriterer meg mest av alt, er at vi politikere ikke får vite hva det koster med renovering av den gamle skolekroppen og tilbygget. Har ikke både vi politikere, og ikke minst, byens befolkning krav på å få vite dette? For meg er dette helt vesentlig. I motsetning til SPs Jens Bakke som synes det er bra å bare ta stilling til totalkostnaden. Kanskje enkelt, ja – men ikke på noen måte fornuftig.

Idrettshall og basishall er jeg selvsagt for. Usikkerheten ligger i oppgraderingen av den gamle skolen. Kan det virkelig forsvares å bruke så mange penger på denne? Og blir det bra? Jeg er svært usikker. Det gamle skolebygget er fortsatt gammelt. Har utfordringer med rom-inndelinger og trapper. Taket beholdes, hva med vinduer, skiftes disse? Det vil koste mye i drift og vedlikehold i årene som kommer. I tillegg altså alle kostnader til oppgradering, og drift av Rødsberg, det vil si 2 gamle skolebygninger som vi skal ta vare på (i stedet for 1 ny som ville gitt helt andre driftskostnader år etter år).

Hva ofrer vi ved å bruke så mye på oppgradering av gamle Os Skole? Hva skal vi kutte i årene som kommer? Skal eiendomsskatten økes ytterligere? Og selv om det siste gjøres, må vi uansett spare på alle kanter i åra fremover for å få råd til dette.

Halden er en kommune med store økonomiske utfordringer. Vi har rett og slett dårlig råd. Vi må tenke smart og få mest mulig ut av de pengene vi har. Gjør vi det nå?

Veldig mange av barna i byen vår leser dårlig. Ifølge folkehelse-profilen er det hele 31% av 5.klassingene i byen som er på laveste nivå av mestring i lesning. Dette er dessverre langt dårligere enn landsgjennomsnittet. Mange barn kan ikke svømme, også her er vi langt dårligere stilt enn i resten av landet. Folkehelse-profilen er i det hele tatt dyster lesning. Vi har så mange utfordringer!

Hvor mye penger blir det igjen til barna i byen når vi skal bruke så mye penger på å bevare gamle bygninger? Har vi noen gang råd til ny svømmehall? Hva blir innholdet i skolen i årene fremover?

Før vi går videre MÅ vi i alle fall vite hva nødvendig oppgradering av Rødsberg vil koste.

Så får vi endelig stilling til alt dette.

Følelser er vel og bra, men vi kan ikke slutte å bruke hodet og fornuften!

Kommentarer til denne saken