Kommunen skal ikke lenger kunne bygge uten egenkapital

Formannskapet har vedtatt at Halden kommune skal innføre 25 prosent egenkapital for investeringer. Allerede vedtatte prosjekter - som nye Os skole - er unntatt.