(Siste)

August er den måneden i året hvor det stjeles flest sykler her til lands. Den absolutte tyveritoppen er i dagene rundt skolestart, viser en gjennomgang av sykkeltyverier de fire siste årene.

I løpet av hele fjoråret ble 11.203 sykler meldt stjålet til forsikringsselskapene, ifølge bransjestatistikk fra Finans Norge. Men tallene er i virkeligheten flere tusen høyere, fordi mange sykler med lav verdi ikke blir meldt stjålet, verken til forsikringsselskap eller politi.

30 prosent lavere

Forsikringsselskapet If har gått gjennom tusenvis av sykkeltyverier som har vært meldt inn til selskapet de siste fire årene. Tallene viser at mens antallet tyverier går ned i sommerukene, er det en kraftig økning i tyverier av sykler rett før og rett etter sommerferien. August er måneden med gjennomsnittlig flest sykkeltyverier, etterfulgt av juni og september.

Antallet sykkeltyverier er nesten 30 prosent lavere i juli enn i august.

– Noen tyver tar sikkert sommerferie, men hovedårsaken er nok at det er rett og slett er færre sykler ute på gater og veier når folk ikke sykler til og fra jobb og skole, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

Skolestart verst

– Perioden 19.-26. august peker seg ut som den mest tyveriutsatte, kanskje ikke overraskende ettersom dette er rett etter skolestart, og folk flest er tilbake i hverdagen etter en sommer hvor det kanskje har vært lite aktivitet på sykkelen, uttaler Clementz.

En solid lås på sykkelen er viktig, men det er ikke bestandig det er nok for å skremme tyvene, påpeker han.

Gjør det vanskelig

Med noen enkle forholdsregler kan du redusere sannsynligheten for at din sykkel blir borte, sier Sigmund Clementz:

* Lås sykkelen der det er stor trafikk av folk, ikke der det nesten aldri er noen. Fest sykkelen til noe det ikke går an å flytte.

* Ta med deg setet og verdifulle deler – som lykter som lar seg fjerne – når du parkerer. Det gjør sykkelen din mindre attraktiv.

* Bruk enda en lås om det er praktisk mulig. To solide sykkellåser – gjerne med litt forskjellige sikkerhetsanordninger – gjør at tyven kanskje må bruke dobbelt så lang tid på din sykkel. Med enda større fare for å bli oppdaget enn ellers. (ANB)