Bekymret for sykehusene

Sykepleierforbundet synes satsingen på å utvikle sykehusene ikke er i tråd med befolkningens behov.

Sykepleierforbundet synes satsingen på å utvikle sykehusene ikke er i tråd med befolkningens behov.

Budsjettet svarer ikke på de store utfordringene i helse-Norge, mener forbundsleder.

DEL

Større sosiale forskjeller og svekket tillit til det offentlige helsevesenet. Slik lyder deler av kritikken fra leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF) etter å ha sett regjeringens statsbudsjett for 2018.

– Etter at sykehussektoren systematisk ble nedprioritert i forrige stortingsperiode, hadde vi forventet at det nå kom et nødvendig løft for norske sykehus, sier forbundslederen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Underfinansiert

I statsbudsjettet for 2018 er veksten i sykehusbudsjettene på i underkant av 1,6 milliarder.

– Regjeringen mener dette legger til rette for en aktivitetsvekst på 2 prosent. Dette er en videreføring av den systematiske underfinansieringen av sektoren vi har sett de siste ti årene, hevder By.

OECD-rapporten som regjeringen selv bestilte, samt rapporten som ble utarbeidet for Den norske legeforening og NSF, viser at sykehussektoren er underfinansiert og at Norge bruker lite penger på helse sammenliknet med andre OECD-land, ifølge forbundslederen.

– Direkte feil

Påstandene fra lederen i sykepleierforbundet imøtegås av stortingsrepresentant Torill Eidsheim (H). Hun hevder at kritikken fra By er direkte feil.

– Med regjeringens budsjettforslag legges det til rette for en aktivitetsvekst på om lag 2 prosent i 2018. Vi har dermed prioritert vekst med mer pasientbehandling og investeringer, sier Høyre-politikeren til ANB.

Bedre hverdag

Eidsheim viser til de fem statsbudsjettene som regjeringen har lagt fram siden 2013. I løpet av den perioden har aktivitetsveksten vært på 11,9 prosent.

– Det er over det Stoltenberg II-regjeringen klarte å legge til rette for gjennom åtte år. I tillegg settes det i gang 15 store prosjekter med investeringer i nye sykehusbygg flere steder i landet, ved siden av en storsatsing på IKT. Det vil gjøre hverdagen bedre for både pasienter, pårørende og de som jobber der, påpeker hun.

Det er en myte at sykehusene i Norge får mye penger.

Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Lytte til ledelsen

Ifølge Eidsheim faller det på sin egen urimelighet å påstå at regjeringens satsing i statsbudsjettet svekker tilliten til det offentlige helsevesenet.

– Det er skuffende at sykepleierforbundet velger å gå på autopilot, mener hun.

By tror Høyre gjør klokt i å lytte til hva ledelsen og de ansatte ved sykehusene selv forteller om situasjonen.

– De ansatte i helsevesenet har blitt mer effektive de siste årene, men denne effekten har blitt spist opp av at man ikke har investert i ny teknologi, oppgradering av utstyr og vedlikehold av bygningsmasse, sier NSF-lederen. (ANB)

Artikkeltags