De fleste i Halden ser iflg. HAs valgbarometer ut til å ha fått med seg at svært mye har stoppet opp. Og det er ikke så rart, for det vi har sett disse 3 årene er en oppvisning av de sjeldne i hva politisk handlingslammelse er.

Men det er når jeg leser svarene fra de få som i dag leder kommunen politisk at jeg lurer på om de har tatt for mye Møllers tran, fordi det som blir uttalt overhodet ikke stemmer med de faktiske realitetene om hva som har skjedd siden valget.

En ting er at de bare tenker kommunale prosjekter og ikke ser at også privat utbygging har stoppet opp, en annen at hver gang dette temaet kommer opp får vi til svar at det hender mye og det blir vist til prosjekter som bl.a.

Skofabrikken, ny kino, ny brannstasjon, nytt havneområde, nytt havnekontor og nytt bygg for Risum VGS på Porsnes.

Men med respekt å melde så ble alle disse prosjektene opplest og vedtatt lenge før forrige valg og kan umulig sees på som et resultat av den politiske innsatsen hittil.

Derfor, hvis vi ser bort fra Os-prosjektet (som jeg kommer tilbake til) kan jeg ikke se at noe annet er vedtatt i denne perioden enn Båstadlund dagsenter og støtte til utvidet TTIF-hall. Ikke mye å skryte av på 3 år det. Men siden de ikke har klart å bli enige om nesten noe har det ene partiet etter det andre forlatt det som det en gang var en posisjon. Senterpartiet sitter nå ribbet tilbake med halvert oppslutning og med bare en representant som stiller til gjenvalg. Selv de nye unge og dyktige som Sp fikk inn har en etter en søkt fritak og ingen av de vil stille til gjenvalg,

Men heller ikke Båstadlund er et nytt prosjekt. Det var klart til å bygges for 10 år siden, men vi fikk ikke lov av Staten p.g.a. vår ferske Robek-status.

Så det vi da står igjen med av nye prosjekter er tilskuddet til TTIFs hall. Ikke mye til skryteliste det!

Men hvorfor fikk vi ikke bygge Båstadlund? Vel, Robek-systemet er slik at hvis vi skulle få lov av Staten å investere så måtte vi først bevise at prosjektet ville føre til lavere kostnader for kommunen. Kunne vi ikke det sa Staten NEI.

Så for hvert prosjekt gjennom 8 år sparte kommunen inn driftsutgifter, noe som ikke bare var nødvendig for å komme ut av Robek men det var spesielt viktig for å ruste kommunen for en framtid som vi visste ville bli tøff.

For, for noen år siden jobbet det 4 i Norge for hver som ikke jobbet. Om noen år er dette tallet 2, og da blir det mindre inn og mer ut, noe Regjeringens perspektivanalyse viste. Og da dette ikke endrer seg uansett regjering ser vi allerede nå at det blir mindre til kommunesektoren.

Derfor, hvis vi hadde vært i posisjon ville vi ha fortsatt å drifte kommunen på den samme måten, selv om vi ikke var på Robek lenger, fordi det var nødvendig med tanke på framtida.

Så kom slaget om Os. Skulle vi ha økonomi i prosjektet og holde oss til økonomiplanen eller åpne slusene fordi vi var kommet ut av Robek? Det var det slaget til syvende og sist sto om.

Da jeg hørte den første prognosen, (fra samme entreprenør), som sa ca. 50 % mer for hall med en skole enn med to skoler så tenkte jeg i mitt stille sinn at, ja, ja, da blir det ikke noe av det da, for ingen kan finne på å sette i gang et så dyrt prosjekt i den kommunen i Norge med lavest skatteinngang.

Men jammen slo de til og siden årene gikk har prisen bare økt. For når vi om en stund får sluttsummen, så må man huske på at vi ikke får kostnadsreduksjonen på 8 mill. i året ved å ha en skole istedenfor to, en sum som ville ha dekket det meste av låneutgiftene, og, ikke minst, at i bakgrunnen spøker Rødsberg med renovering for flere hundre millioner. Et bygg vi for øvrig ville selge for å få cash inn og et etterlengtet leilighetskompleks midt i sentrum, slik de har gjort med gamle Kirkegaten skole i Sarpsborg. Å påstå at Os med Rødsberg nå vil koste oss godt over 1 milliard er nok ikke å ta for hardt i.

At de som tok på seg ansvaret i 2019 ikke hadde ryggrad til å tenke økonomi oppe i det hele er noe vi vil måtte slite med i flere tiår i Halden. For ALLE vil merke det når kommunen med lavest skatteinngang i landet bygger det dyreste skoleprosjektet.

Slik jeg kjenner økonomiplanen så har det dessverre vært nødvendig å låne opp til Os også alt som var avsatt for låneopptak til framtidig svømmebasseng.

Det er faktisk vondt å se 8 års jobb av så mange, også fra statlig hold, med å få kommunens faste driftsutgifter ned bli skuslet bort på ett eneste prosjekt. Og det er ett parti som har hovedansvaret for det, og det er Sp, som til og med skiftet side for å få det jeg kaller for galematiasprosjektet på Os i havn.

Så, ja, jeg skjønner at Kommunedirektøren er alvorlig bekymret, og det har nok ikke bare med strømprisen å gjøre, for der vil Halden få mye tilbake i form av økt utbytte fra Østfold Energi. Økte renter og mindre skatt inn er det som venter. Samtidig. Det var til denne dagen vi rustet oss ved å jobbe for å få kostnadene ned og ikke opp, slik dagens styre har sørget for.

Derfor håper jeg H og Fredrik Holm får tillit til å styre fra neste år, selv om det blir tøft. For hele den opprinnelige posisjonen på 7 partier har for lengst vist oss at de ikke lærte noen ting av våre 8 år under statlig kontroll.

Thor Edquist