Gå til sidens hovedinnhold

For Halden Arbeiderparti er Arbeid til alle, jobb nummer 1

FRITT ORD

I forrige kommunestyremøte behandlet vi en sak om krafttilførsel til Halden. Bakgrunnen er kommunens søknad i konkurransen om å få etablere en batterifabrikk, og at kommunen har bedt COWI utrede en rapport som skisserer en del utfordringer som kommunen bør ta aktive initiativ for å håndtere. For oss i Halden Arbeiderparti er dette særdeles viktig; vi må sikre kraftforsyning og skape forutsigbare og gode rammebetingelser for eksisterende næringsliv, men også jobbe for å gjøre kommunen enda mer attraktiv for nyetableringer på sikt.

I kampen om å få arbeidsplasser til Halden ved større etableringer for kraftkrevende industri, og også for annen næring, må Halden kommune være i forkant med våre ønsker og løsninger. For det er den kommunen som har best rammevilkår tilgjengelig i dag, som vinner kampen om arbeidsplasser i vår region i morgen.

Vi må ønske oss, vi må se etter muligheter, og vi må hele tiden jobbe med å skaffe mulige arbeidsplasser til Halden. Derfor er Halden Arbeiderparti så fornøyde med at vi kom med i runde to i konkurransen om å få Joint Battery Initiative til Tobroåsen. Det sier mye at Halden fortsatt er en aktuell kandidat for en slik potensiell stor etablering.

Vi må huske at kraftkrevende industri har i Norge og industrifylket Østfold gitt oss alle mye av velferdsordningene og mulighetene vi lever videre på i dag. Arbeidsplasser som dette skal, og må - også bære oss videre inn i fremtiden.

Så det er essensielt at vi jobber hardt for å bedre rammevilkår for næringslivet i dag, slik at vi på langsiktig plan kan skaffe flere arbeidsplasser til Halden. For i morgen, kan være for seint.

Som nevnt har COWI gjort en utredning om å kartlegge kraftbehovet på Tobroåsen, men også Halden kommunes tilgang på kraft i ett langsiktig perspektiv.

Rapporten viser til forskjellige ting som må legges til rette for at aktuelle etableringer kan realiseres. Det være seg lokasjon, kjølevann, regulering og kraftbehov. Rapporten peker også på noen initiativ Halden kommune bør ta for å sikre tilgang på kraftforsyning og styrke rammevilkårene for dagens næringsliv, men også gjøre oss enda mer attraktive for nyetableringer i fremtiden. Dette er viktig kunnskap å ta med seg som kommunen, og vi politikere, må jobbe videre med.

I hvor stor grad vi lykkes med dette arbeidet vil kunne være med på å definere utviklingen av byen. Det vil påvirke hvor mange som flytter hit, og det støtter opp under en av hovedmålsettingene i samfunnsplanen vår; Arbeid.

Tilgang på billig ren elektrisk kraft har vært en av vår store fordeler i Norge. Vi må sørge for at det også blir en fordel for Halden inn i fremtiden. Halden Arbeiderparti vil være med å definere hvordan vi skal jobbe i Halden fremover for å sikre vår rolle, og muliggjøre potensielle etableringer i Halden.

For også i Halden er Arbeid til alle, jobb nummer 1.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.