(Fredriksstad Blad): Det er styret i NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som har godkjent doktorgradsutdanningen. Tittelen på den nye utdanningen er Digitalisering og samfunn og de første doktorgradsstudentene skal etter planen tas opp i august 2023.

– Det plasserer oss der vi hører hjemme og viser betydningen av langsiktig strategisk arbeid og kompetanseoppbygging, sier HiØ-rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen til Høgskolens egen hjemmeside.

Viktig for samarbeidet

Høgskolen har fram til nå ikke hatt noen doktorgradsutdanning. Nå gjenstår kun en formell godkjenning fra Kunnskapsdepartementet til å opprette den, og i løpet av en femårs periode forventes det at rundt 20 stipendiater er i doktorgradsløp.

– Det er liten tvil om at dette vil bidra til å styrke vitenskapelig samarbeid og satsing mellom høgskolen, offentlige virksomheter og privat næringsliv, sier Jelsness-Jørgensen.

Jobbet for dette siden 2018

Siden «avsparket» i 2018 har forskningsdirektør Trine Eker Christoffersen ledet akkrediteringsarbeidet på vegne av høgskolen sammen med sentrale faglige og administrative ressurser.

– En doktorgradsutdanning er helt sentralt for å bidra til videre forskningskraft, sier hun.

Forskningsfelt i rask vekst

– Digitale teknologier gjennomsyrer vår hverdag og måter å samhandle på. Det digitale samfunn har endret måten vi lærer, jobber, kommuniserer og sosialiserer på. Høgskolens framtidige ph.d.-utdanning skal ta for seg samspillet mellom teknologiutvikling og samfunn i en bred forstand, sier forskningsdirektøren.

Teknologiske framskritt har vært omfattende de siste tiårene og internasjonalt er problemstillingene rundt samspillet mellom digitalisering og samfunn et framvoksende tverrfaglig forskningsfelt.

– Stipendiatenes mulighet til å jobbe i et tverrfaglig fagmiljø bestående av undervisere og veiledere med ulike faglige bakgrunner, men med en felles interesse rundt digitalisering og samfunn, er et av elementene som gjør det nye doktorgradsstudiet unikt, forteller Eker Christoffersen.

Doktorgradsstudiet skal foregå på begge høgskolens campuser i Fredrikstad og i Halden og målet er at det skal bidra til produksjon av ny forskning om digitalisering av samfunnet.