Gå til sidens hovedinnhold

For det er tilliten vi lever av...

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikken følger sine faser med valg annethvert år og spennende nominasjonsprosesser i mellomvalgårene. Nominasjonsprosessene er kanskje mest spennende for politikere, men det er nå en av de tidene i den politiske fireårssyklusen hvor innbyggerne vil legge ekstra godt merke til oss. Det er nå en gang slik at synlighet er en av tingene man er avhengig av som politiker.

Nå vil jeg melde meg på i kampen om en plass på stortinget. Jeg har lyst til å jobbe med politikk på det øverste nivået etter å ha fått være folkevalgt i Halden i totalt 9 år (foreløpig). Jeg mener jeg har mye å bidra med etter flere års politisk erfaring. Denne erfaringen kommer oppå en spennende og lærerik livsvei som har brakt meg innom universitetsutdanning i Skottland, industriarbeid på Saugbrugs, utviklingsarbeid i Tadsjikistan, og skoleverket. Og så vil nok mange lure på hvorfor jeg har lyst til å jobbe for en plass på stortinget for Høyre. For det er tross alt et parti man representerer og et partis program og ideer som inspirerer til politisk innsats.

Jeg har vært med i Høyre i 18 år gjennom vekslende tider. Men Høyre er det partiet som viser tillit til folk og mener at den tilliten som folk i Norge har til hverandre er hjørnesteinen i samfunnet. Norge er et av de landene i verden hvor folk har mest tillit til hverandre og myndighetene. Forskning viser også at land med en høy grad av tillit har den laveste kriminaliteten og korrupsjonen og den høyeste levestandarden og velstanden.

Les også

Sikter mot en plass på Stortinget

Høyre er det partiet som i størst grad baserer sin politikk på verden slik den er nå. Norge er ikke ødelagt. Vi trenger ikke å reparere noe. Men i Høyre justerer og tilpasser vi slik at vi til enhver tid er den beste utgaven av oss selv. I møte med en ny og usikker verden som blir stadig mer polarisert er det for Høyre viktigst å bevare tilliten. Og for å gjøre det må vi vise at vi har et offentlig Norge som evner å sikre og trygge alle innbyggere. Og vi trenger et næringsliv som kan gi folk jobb slik at de ikke trenger å bekymre seg for fremtiden. Hvis folk ikke har en jobb å gå til er det vanskelig å engasjere seg i samfunnet rundt. Dette er naturlig nok når det er en utfordring å få hverdagen til å gå ihop. Uten folk i jobb blir vi et fattig samfunn både billedlig og bokstavelig. Trygghet for folk er en forutsetning for tillit, og det er tilliten vi lever av.

Og så handler politikk om uendelig mye mer og det er mange andre hensyn som skal tas. Og det er mange saker jeg tror vi kan gjøre enda litt bedre. Jeg skal allikevel ikke presentere forenklede løsninger og jeg alene sitter nok ikke på svarene på de mange utfordringer som skal løses etterhvert. Men jeg vil sammen med andre kolleger være en tydelig deltaker når politikken skal utformes.

Dette vil jeg gjøre med engasjement, og en dyp respekt for den demokratiske tradisjonen som har ført et av verdens beste land etter alle målestokker.

Kommentarer til denne saken