Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler å avlyse eller utsette alle arrangementer med over 500 deltakere

Av