– Folk må få bo der de vil

De neste ukene og månedene må politikerne ta stilling til hvilke områder i byen som skal utvikles videre. Ragnhild Hartvigsen Løchen mener det er et viktig prinsipp at folk må få bo der de vil.