FLYKTNINGER HER? Arve Sigmundstad, gruppeleder i Ap foreslår at Halden innkvarterer flyktninger på nedlagte Iddevang Skole.
Stein Johnsen

Foreslår at flyktninger innkvarteres her

– Det er noe å vurdere for flyktninger før de blir plassert i asylmottak.
Publisert

Det sier gruppeleder Arve Sigmundstad i Halden Ap og har sendt et forslag til ordføreren og gruppelederne i de andre partiene. Der står det:

«Vi er alle berørt av historiene vi hører, og bildene vi ser, fra den flyktningestrømmen som nå kommer inn over Europa. Engasjementet hos folk er stort, det samles inn mat, klær, leker og penger.

 Det norske mottaksapparatet er strukket til bristepunktet, og staten er på søken etter ledige lokaler – både for å ta unna det akutte og midlertidige behovet, og for å få etablert mer permanente plasser.

I Østfold ser vi hvordan de andre byene stiller opp i en felles dugnad, senest i går kom nyheten om at UDI har inngått avtale med Victoria Hotell i Fredrikstad om innkvartering av 111 asylsøkere.

I Halden har vi ledige, kommunale, lokaler. Både Asak skole og Iddevang skole er nevnt som aktuelle, i tillegg vet vi at det finnes andre ledige lokaler i offentlig eie.

Jeg vil be ordføreren vurdere hva Halden kan gjøre i den akutte situasjonen. Samtidig ber jeg ordføreren vurdere om gruppelederne bør kalles inn til et felles møte for å drøfte om vi i fellesskap vil eller kan bidra med noe for å avhjelpe den situasjonen vi nå ser».

– Iddevang er ikke et verdig sted

Odfører Thor Edquist (H) mener Iddevang ikke er et verdig sted å motta flyktninger og har svart dette til Sigmundstad:

«Avtalen du nevner som eksempel fra Østfold er en avtale mellom UDI og Victoria Hotell, ikke med Fredrikstad kommune eller Østfold fylkeskommune som part.

Det er noe passivt å avvente at mangfoldsrådet skal ta en mer aktiv rolle til høsten. Det er unnfallende

Arve Sigmundstad (Ap)

Vi har opprettet et mangfoldsråd i Halden, hvor det vil bli mer aktivitet fremover høsten når den nye politiske hverdagen får satt seg.

Som ordfører synes jeg derfor at vi skal holde fast ved å behandle forespørslene om ekstra bosetting eller andre tiltak etter hvert som vi får henvendelser fra IMDI eller UDI».

– Passivt av ordføreren

Sigmundstad synes dette svaret er å sitte og vente.

– Det er noe passivt å avvente at mangfoldsrådet skal ta en mer aktiv rolle til høsten. Det er unnfallende, sier han.

– Nei, dette er ikke unnfallende å vente på henvedelser dra IMDI og UDI, sier Edquist.

Hjelpebehov: Kommunen kan ikke håndtere levering av klær og utstyr. Det gjør flere organisasjoner, men kommunen administrerer hjelp til inkludering av flyktningene. foto: Thomas Lilleby

Hjelpebehov: Kommunen kan ikke håndtere levering av klær og utstyr. Det gjør flere organisasjoner, men kommunen administrerer hjelp til inkludering av flyktningene. foto: Thomas Lilleby

Vil ha mottak på Kornsjø

Det er flere i Halden som ønsker flyktniger velkommen.

Håkon Stang anmoder Halden kommune om godkjenning av Kornsjø Villmarksheim og deler av Stasjonsbygningen på Kornsjø som asylmottak for mindreårige asylsøkere.

Kommuneoverlege Halvard Bø skriver i et svar at asylmottak er en meldepliktig virksomhet:

«I den anledning ber vi om utfylling av meldingsskjema for hver bygning og returnere den til kommuneoverlegens kontor.

Kommuneoverlegen vil, etter å ha mottatt slike meldinger, behandle saken videre og eventuelt avtale befaringer på eiendommene.

Etter samtaler med bygningsmyndigheten i Halden kommune forstår vi saken slik at drift av asylmottak i Stasjonsbygningen først vil kreve tillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20–1 gjennom søknad om bruksendring. Når Bygningsmyndigheten har mottatt slik søknad vil kommuneoverlegen være høringsinstans i byggesaken».

Slik kan DU bidra i flyktningsituasjonen

– De som ønsker å bidra med sin tid, for eksempel som vennskapsfamilie, kan kontakte servicesenteret, som videresender til meg. Vi vil senere invitere de som har meldt seg til en samling for å gå mer i dybden.

Det sier koordinator Karin Oraug, som også er kommunens kontakt overfor IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og Fylkesmannen.

– Fint om de kan konkretisere hva slags hjelp de vil bidra med, sier Oraug.

Koordinator: – Det er mye som skal læres av språk, norsk kultur og arbeidsliv for flyktningene, sier Karin Oraug.arkivfoto

Koordinator: – Det er mye som skal læres av språk, norsk kultur og arbeidsliv for flyktningene, sier Karin Oraug.arkivfoto

Hjelp til inkludering

Hun viser til kommunens hjemmeside om hvordan folk kan hjelpe flyktninger i Halden.

– Vi snakker om langsiktig integreringsarbeid. Folk i nærmiljøet som ønsker å bidra, kan spille en stor rolle i integrering av flyktninger som er bosatt i Halden. Det være seg om du er nabo, forelder i klassen, utleier, arbeidsgiver, trener, medelev eller pensjonist. Det vi mest av alt trenger for å kunne hjelpe våre flyktninger, er hjelp til å inkludere de i Halden-samfunnet, sier Karin Oraug.

Trenger en venn

Hun opplyser at flyktninger trenger vennskapsfamilier og enkeltpersoner som kan tilby vennskap.

– De kan trenge hjelp til hverdagslige ting som leksehjelp eller bare det å bli kjent med andre i Halden.

I den forbindelse har kommunen i årevis gjennom frivilligsentralen samarbeidet med frivillige om integreringstiltak.

– Vi har også mottatt mange henvendelser fra enkeltpersoner og miljøer som vil involvere seg på ulike måter. Vi ber om forståelse for at vi har trengt litt tid for å diskutere hvordan vi på beste måte kan kanalisere initiativene som kommer, sier hun.

Nei, dette er ikke unnfallende å vente på henvedelser dra IMDI og UDI

Thor Edquist (H)

Dette trengs:

Av faste og pågående tiltak, dreier seg blant annet om:

  •  Boliger, hus, leiligheter og hybler som flyktninger kan leie (ikke korttidskontrakter).
  • Språkpraksis- og arbeidspraksisplass, arbeid til voksne.
  • Ekstrajobber til skoleungdom og voksne i introduksjonsprogram.
  • Noen som flyktningene kan bli kjent med og praktisere det norske språket med, gjennom samtaler, turer og andre aktiviteter.
  • Samarbeid for å skape flere naturlige møteplasser for nye og gamle haldensere.
  • Leksehjelp til barn, unge og voksne. Internasjonal kvinnegruppe og samtalekafé for deltakerne i norskkurs/introduksjonsprogram.

Slik jobber kommunen:

Oraug viser også til hvordan Halden jobber med flyktninger.

– Vi bosetter flyktninger som har fått oppholdstillatelse, etter avtale med IMDI. Voksne flyktninger og deres familier blir tatt hånd om og veiledet de første årene de bor i kommunen. Enslige, mindreårige flyktninger blir bosatt i bofellesskap med døgnbemanning, sier Oraug.

Hun opplyser at det blir sørget for flyktningenes livsopphold den første tiden.

– De deltar i norskopplæring og obligatorisk introduksjonsprogram. Deretter er det viktig at de kommer seg i arbeid eller ordinær utdanning.

Mottaksklasse på Os

Koordinatoren sier at kommunens sentrale flyktningarbeid er samlet i Nav og i kommunalavdeling undervisning, oppvekst, kultur og mangfold.

– Vi arbeider daglig med bosetting, med grunnleggende introduksjonsprogram for voksne flyktninger og med omsorgstiltak for enslige mindreårige.

– Nyankomne flyktningbarn i grunnskolealder får norskopplæring i mottaksklasse på Os skole, før de flyttes over til nærskolen sin, sier Oraug og viser til at Nav har en viktig rolle.

– Vi samarbeider tett for å fortgang i arbeidet med bosetting av flyktninger. Hvis du har en bolig du ønsker å leie ut til flyktninger, så ta kontakt med Ullriche Gade på Nav i Halden, sier koordinator Oraug.

Artikkeltags