Det var Tistedalen Friluftslag som arrangerte fredsturmarsjen.

Prisen fikk han på grunn av sitt engasjement for å hjelpe flyktninger og hans arbeide for at hungersrammede øst i Europa, skulle få hjelp til å overleve i tiden etter 1. verdenskrig. En stor del av prispengene benyttet Nansen til å etablere jordbruksstasjoner i Ukraina. Tistedalen Friluftslag og Røde Kors gjennomførte derfor en innsamlingsaksjon til inntekt for nettopp Ukraina, som igjen er i en forferdelig situasjon.

Nansen var en ivrig jeger og friluftsmann. Han var ofte på besøk hos familien Anker og gikk mye på jakt i Ankerfjella. Et spesielt leirsted inne skogen ble ofte brukt. Det fikk etter hvert navnet Fridtjof Nansen Hotell. Det var inn hit turen gikk på søndag.

Det var fem forskjellige distanser å velge mellom. De ivrigste startet fra Sund på Aremarkveien og for disse ble det en flott tur på totalt 16 km. Den korteste turen var på under 2 km, så her var det mulig for alle å delta. I tillegg var det turer på 6, 8 og 12 km.

Alle gruppene møttes samtidig klokka 12 ved Hotellet. Grunneier Ingeborg Anker-Rasch åpnet med å fortelle om Nansens forhold til familien Anker og hvor viktig det var for ham å hente ny energi fra naturen. Det ble deretter avduket et informasjonsskilt om Nansen og hans tilknytning til stedet.

Generalsekretæren i Den Norske Turistforeningen, Dag Terje Klarp Solvangs innlegg tok utgangspunkt i Nansens tale til ungdommen i DNT. Allerede for over hundre år siden poengterte Nansen viktigheten av det enkle friluftslivet. Solvang overrakte en ny turbokkasse til Ann-Kristin Dahl Fosby, som er leder i turgruppa i Tistedalen Friluftslag.

Så informerte varaordfører Linn Laupsa om hvor viktig turlivet er for folkehelsa. Hun fortalte om Halden kommunes prosjekter med bynære og tilrettelagte turstier. Laupsa la også vekt på den frivillige innsatsen som blir gjort med merking, skilting og tilrettelegging av stier i marka rundt byen.

Røde Kors og Nansen samarbeidet om hjelpearbeid etter 1. verdenskrig. Det var derfor på sin plass at også Øyvind Bruflat, leder i Halden Røde Kors, holdt en kort appell. Hans budskap om viktigheten av å hjelpe mennesker i nød var klart og tydelig. Røde Kors har et stort engasjement i Ukraina, og Bruflat lovet at alle innsamlede midler skal gå uavkortet til hjelpearbeidet. Avslutningsvis fortalte han om Borghild Anker på Rød herregård som var stifteren av Halden Røde Kors, og som senere ble æresmedlem i Norges Røde Kors.

Turmannen og forfatteren Svein Syversen avsluttet markeringen av dette jubileet med høytlesning fra et av brevene som Nansen sendte til sin gode venn Peter M. Anker. Her beskriver Nansen hvor godt det er å komme tilbake til denne leirplassen etter endt jakt, og sitte å kjenne på varmen fra bålet.

Steinar Omar Østli og Hege Brynhildsen underholdt de frammøtte med stemningsfulle toner som var tilpasset anledningen og de vakre omgivelsene.

– Tistedalen Friluftslag har hatt god hjelp av familien Anker-Rasch til gjennomføringen av arrangementet. Sparbank1stiftelsen v/Kjell Hagen har støttet markeringen økonomisk. Friluftslaget håper at Fridtjof Nansen Hotell vil få mye besøk i tiden framover. Dette er et flott turmål med historisk sus og som også i vår moderne, hektiske hverdag, gir vandrere ly rundt et bål under en utoverhengende bergvegg, skriver TFL i en pressemelding.

Ingeborg Anker-Rasch holdt denne talen til forsamlingen:

«Her i disse skogene vandret Fridtjof Nansen i nesten 30 år, men hvorfor var han akkurat her? Et nært vennskap med mine tippoldeforeldre P.M. Anker og Borghild Anker førte han både hit og andre steder i både Halden og Aremark, og gjennom mange års brevveksling kan vi se hva vennskapet og naturen og jaktopplevelser betydde for han. Med ord som helsebot, nødvendig medisin for en sliten sjel og eventyrland beskriver Nansen hvordan disse skogene gjorde han godt i et travelt liv. Her er et utdrag fra et av brevene han sendte. «Jeg synes det var som et underlig dikt, den mørke granskogen ipreget med gyllent løv som falt ned stilt, og haren som puslet der inne på myke labber, og tjernen lå der og blinket i sola og himmelen var blå, og lufta myk og varm der vi satt i solskinnet.» Vi ønsker dere alle velkommen hit hvor Nansen fant ny energi, og gratulerer med en flott markering 100-årsjubileet. For å hedre Nansen, har vi laget et informasjonsskilt om han og tilknytningen til stedet.»