Halden kommune sendte tirsdag kveld ut en pressemelding der de informerer om status ved tre av byens barneskoler.

Låby skole

En elev i 6. trinn ved Låby skole har testet negativt. Dermed opphører den foreløpige karantenen som dette trinnet har vært i siden søndag.

6. trinn ved Låby skole kan dermed møte på skolen igjen onsdag som vanlig.En elev i andre trinn ved Låby skole har testet positivt. Dette trinnet har vært i foreløpig karantene siden søndag. Nå settes dette trinnet i ordinær ti dagers karantene.

Tistedal skole

En mindre gruppe elever ved Tistedal skole har vært i foreløpig karantene siden søndag. Kombinasjon av sannsynlighet for smitte og usikkert prøvesvar gjør at denne gruppen overføres til 10 dagers karantene.

Kongeveien skole

Klasse 1B og 1C ved Kongeveien skole har vært i foreløpig karantene siden søndag. Kombinasjon av sannsynlighet for smitte og usikkert prøvesvar gjør at de to klassene overføres til 10 dagers karantene.

Alle de berørte skolene har orientert foresatte og ansatte direkte og det ligger mer informasjon på skolenes nettsider, opplyser Halden kommune.