«Flere husstander er uten vann ved Bøklevene, Aspedammen. Halden kommune er ute i felt og utbedrer feilen. Trolig vil vannet komme tilbake i løpet av kvelden», har Halden kommune meldt om.

Og like før klokka 19.30 kunne Halden kommune melde at vanntilførselen var tilbake hos de aktuelle husstandene.