Til byens politikere.

Gratulerer med valget! På dere hviler mye ansvar. Vi mener den viktigste og mest presserende jobben dere har er å få på plass ny byskole.

For at alle elever skal kunne gå på sin nærskole er det avgjørende at den nye byskolen blir universelt utformet.

Dere har antagelig som mål å få til et resultat som blir økonomisk og pedagogisk bedre enn deres forgjengere.

Vi må be dere hele tiden ha i minne at det er full enighet om at elevene er viktigst.

Vi har uttrykt glede over bedre lokaliteter på Folkvang skole, men vil gjøre dere oppmerksomme på at ikke alt er rosenrødt.

Syv busser tur/retur hver dag krever at elevene har nærhet til trygge voksne.

Skolen bruker rundt 7 timer på dette hver dag.

Dette ekstra tilsynet spiser av den pedagogiske utviklingstiden vår og utfordrer muligheten til samarbeid i personalet da det stadig vekk er noen som har en bussvakt eller er vikar for bussvakt.

Kanskje finnes det bedre løsninger for tilsyn på bussene?

Inkluder oss i prosessen!

Jobben vi er satt til å utføre krever gode rammer.

Det er viktig at vi kommer tilbake til et funksjonelt bygg som gir de beste forutsetninger for sosial og faglig læring, slik at vi som pedagogisk personale gis det beste utgangspunktet for å utføre det utrolig viktige samfunnsoppdraget vi er satt til.

Flere av oss er slitne av Os-prosjektet nå.

Det var en heftig valgkamp, og troen på en ny byskole i forutsigbar fremtid brast da kommunedirektøren ikke signerte kontrakt med AF gruppen.

Nå bekymrer vi oss for å bli flyttet tilbake til Os før skolen er fullstendig modernisert eller nytt bygg står klart.

13. september uttalte kommunedirektøren at det ikke er aktuelt å gjøre noen endringer som påvirker Os-elevene dette skoleåret.

Han gjorde det også klart at av hensyn til barna på Os vil det uansett ikke gjøres endringer i deres hverdag uten først å ha tatt en grundig og god dialog med alle involverte parter.

Denne dialogen ønsker vi velkommen, vi ønsker å bli involvert nå.

Vi er sikre på at det minst pedagogiske valget dere kan gjøre er å sende elever og personale tilbake til Os før den er ferdig.

Vi ber dere: gjør kloke valg med elevenes og personalets beste i tankene.