Førstkommende torsdag får politikerne i kommunestyret i Halden en sak til behandling som kan løse hallbehovet både for byens to eliteserieklubber og ikke minst for all barn- og ungdomsidretten som lider av manglende hallkapasitet.

Administrasjonen i Halden kommune og administrasjonen i Østfold fylkeskommune har de siste månedene forhandlet om både et samarbeid om en storhall i Halden sentrum og hva som skal skje med lokalene Halden videregående i dag disponerer på Risum.

– Til beste for byens innbyggere

Nå har de kommet fram til en intensjonsavtale som innebærer at fylkeskommunen forplikter seg som en langsiktig leietaker i en storhall på Os, mens Halden kommune forplikter seg til å kjøpe skolebygningen på Risum når Halden videregående skole etter planen samlokaliseres på Porsnes.

– Samarbeidet muliggjør en realisering av en allbrukshall i sentrum til beste for byens innbyggere, skriver rådmann Roar Vevelstad i papirene som er sendt ut til Haldens folkevalgte.

Saken skal først behandles i kommunestyret i Halden før den blir tatt opp på fylkestingets møte 22. og 23. juni.

– Etablering av hallen vil få en svært positiv effekt for den lokale idretten. En ny allbrukshall vil oppfylle arenakravene i håndballforbundets reglement for eliteserieklubber, skriver rådmannen.

Dette kan Risum brukes til

Han har også gjort seg opp noen tanker om hva skolebygningen på Risum kan brukes til dersom kommunestyret går for rådmannens innstilling.

– Kommunen kan si opp eksterne leiekontrakter for flere kommunale virksomheter som kan flyttes til Risum vgs. I tillegg kan det tilbys leiekontrakter til eksterne aktører, skriver rådmannen.

Virksomhetene han ser for seg å flytte til Risum er:

  • Sentralkjøkken
  • Halden kommunale kompetansesenter
  • Skole- og Miljøsenteret
  • Risum inneholder lokaler som kan egne seg for Det Norske Blåseensemble og Opera Østfold.
  • Kulturskolen har behov for nye lokaler.
  • Hallen på Risum vgs. kan brukes som gymsal for nye Idd skole.
  • Hjelpemiddellageret på Bergheim har behov for nye lokaler når demenssenteret på Bergheim realiseres.

Hvordan skal det finansieres?

Fordi Halden kommune er på den mye omtalte ROBEK-listen, må alt av større investeringer godkjennes av Statens forlengede arm, Fylkesmannen. Sakspapirene fra rådmannen inneholder ingen informasjon om hvordan hallen på Os skal finansieres.

– De økonomiske forholdene vil belyses senere i henholdsvis økonomiplan 2017–2020 og rådmannens budsjettforslag for 2017, skriver Roar Vevelstad.

– Inngåelse av intensjonsavtalen formaliserer dialogen og tar kommunen et skritt videre i retning ny allbrukshall på Os. Intensjonsavtalen i seg selv har ingen negative, økonomiske eller andre konsekvenser. Rådmannen mener intensjonsavtalen vil være et fundament og en styring for det videre arbeidet med flere viktige prosjekter de kommende årene; allbrukshall på Os og skol/oppvekstsenter på Os, konsolidering av ny videregående skole i sentrum og ny skole på Idd, skriver Roar Vevelstad.

Det er ikke mer enn drøye to uker siden fylkesvaraordfører Siv Jacobsen (Ap) sa til Halden Arbeiderblad at et kjøp av Risum videregående skole på ingen måte var en forutsetning for å få til en avtale om leie av idrettshall på Os.

– Lyver fylkesvaraordføreren?

Like fullt inneholder altså intensjonsavtalen mellom kommunen og fylket både idrettshall og skolebygningen på Risum.

Det har fått debatten til å rase på Facebook mellom ordfører Thor Edquist (H) og Aps Lars Pedersen Due, som sitter både i kommunestyret og på fylkestinget.

Ordfører Thor Edquist skriver at administrasjonen i fylket har vært tydelige på at et kjøp av Risum er en forutsetning for et samarbeid om hall i sentrum.

– Så fylkesvaraordføreren lyver? spør Lars Pedersen Due.

– Vel, det er ikke det politiske nivået administrasjonen forhandler med, men administrasjonen i fylket. Jeg ble selv overrasket over at fylkets varaordfører gikk inn i forhandlinger på administrativt nivå, som ikke er avsluttet, på den måten, svarer ordføreren.

BAKGRUNN:Hele Facebook-debatten kan du se her