Møtet ble åpnet med en kort minnestund over to av årbokas grunnleggere som nylig begge er gått bort, Clas Tore Jacobsen og Ivar Bjørndal. Disse to har en stor del av æren for at den første årboka kom ut i 2001, og at den deretter fortsatte å utgis hvert eneste år videre. Nå var det årbok nummer 22 som ble feiret.

Det ble servert ertesuppe med påfølgende kaffe.

Deltakerne ble presentert for hverandre, og det ble anledning til gode samtaler. Noen av forfatterne fikk fortelle om de temaene de hadde skrevet om.

Spesielt var det at en av deltakerne, Mette-Helene Berger Amundsen, hadde tatt turen helt fra Andøya og til sitt barndomshjem på Idd.

Dessverre var noen av de inviterte forhindret fra å delta. Men de som kom, hadde en hyggelig lørdags formiddag i svenskestua på Gamle Prestebakke.