11. desember 1980 forbød Halden kulturstyre visning av filmen «Life of Brian».

Kulturstyret fryktet at filmen ville oppfattes blasfemisk og at den kunne såre haldensernes religiøse følelser. Derfor ble det bestemt at filmen ikke skulle settes opp på Aladdin kino.

Forbudet utløste et rabalder. Kultursjef Aage Friis raste over vedtaket, og leserbrevspaltene i Halden Arbeiderblad flommet over av sinte innlegg.

Kulturstyret fikk gjennomgå, det samme fikk en sammenslutning av byens prester og predikanter som under navnet «Predikantringen» hadde bedt om at filmen måtte stoppes.

Filmen «Life of Brian» hadde lagt handlingen til Palestina i bibelsk tid, og den hadde rukket å skape rabalder i Norge lenge før Haldens kulturutvalg gjorde sitt vedtak.

 John Cleese, Michael Palin, Eric Idle og de andre fra Monty Python var allerede 14. januar samme år blitt stoppet av norsk filmsensur. Statens Filmkontroll mente at «Life of Brian» stred mot norsk lov, nærmere bestemt mot straffelovens § 142 – selveste blasfemiparagrafen.

Paragrafen hadde sovet i 50 år og var sist blitt brukt mot Arnulf Øverland i 1933. Øverland var den gang blitt frikjent.
«Filmen som är så rolig att den totalförbjudits i Norge», reklamerte man i Sverige.

 I norske medier gikk debatten høyt gjennom 1980. Først i oktober ble det enighet mellom Filmkontrollen og distributøren, og filmen ble godkjent med noen endringer: I begynnelsen av filmen ble det satt inn en tekst som forklarte at dette var en parodi og at Brian ikke var Jesus.

Dessuten ble litt av oversettelsen droppet – man lot være å skrive «Messias» og «Jesus» der det angivelig kunne virke støtende. I tillegg fikk filmen 18 års aldersgrense. Da var Filmkontrollen fornøyd, og «Life of Brian» var endelig klar for visning i Norge.

Men ikke i Halden. Som nevnt bestemte kulturstyret at filmen likevel skulle forbys. Det var et enestående vedtak.

Et kommunalt hovedutvalg hadde aldri tidligere overprøvd kinosjefen og Statens Filmkontroll. Selv pastor Terje Berg, som var leder i Predikantringen, var overrasket over at brevet han hadde sendt ble tatt til følge.

 Verken han eller de andre i Predikantringen hadde sett filmen. Det hadde de heller ikke i kulturstyret, kunne formann Egil Schjerverud fortelle til Halden Arbeiderblad, og han var selv betenkt over vedtaket.

Høyres Haakon Milde, som hadde stemt mot forbudet, tok til orde for å åpne utvalgsmøtene. At møtene var lukket, gjorde det vanskelig i ettertid å fortelle om debatten.

Halden Arbeiderblads redaktør Oddvar Dalastøl mente at kulturstyret hadde satt seg selv i en uholdbar situasjon.

Under «Fritt Ord» kom ungdommer som Tom Skjeklesæther og Kai Andersen til orde: Vedtaket hadde gjort Halden til latter og tvang innbyggerne til å reise ut av byen for å se årets mest omtalte film.

Aase Braadland forsvarte kulturstyret og skrev at «Det skal toleranse og kultur til for å vise respekt for andres meninger og tro». Filmforbudet i Halden ble stående, og «Life of Brian» ble ikke vist på Aladdin kino i jula 1980.

Samme dag som Haldens kulturstyre forbød «Life of Brian», behandlet de en annen sak. Det var et forslag fra kultursjef Friis. Nymotens videomaskiner var kommet til Halden, og disse var en utfordring for det kommunale filmmonopolet.

Bakgrunnen for denne saken var at forretningen Senter Elektrisk hadde vist tegnefilm i sin juleutstilling.

Tegnefilmen ble spilt av fra et videoapparat. Dette fant kultursjefen som så betenkelig at han foreslo en avgift på 5000 kr til kommunen for den som offentlig viste film fra video.