Rock + håndball = Sant

– gle­der oss: HK Halden le­der Hans Eriksen (F.V. ), Mads Martinsen, Jarle Kvåle, Tons of Rock fes­ti­val­sjef Svein Bjørge, Hanne Frandsen og Jens Petter Berget. FOTO: Sara helen engmo

– gle­der oss: HK Halden le­der Hans Eriksen (F.V. ), Mads Martinsen, Jarle Kvåle, Tons of Rock fes­ti­val­sjef Svein Bjørge, Hanne Frandsen og Jens Petter Berget. FOTO: Sara helen engmo

Artikkelen er over 4 år gammel

Tons of Rock og HK Halden har star­tet noe som sannsynligvis blir et leng­re sam­ar­beid.

DEL

Et samarbeid mellom Tons of Rock og HK Halden er klart.

Hyggelig

– Det er hyg­ge­lig å kun­ne for­tel­le om av­ta­len. Vi har lenge hatt et mål om å lage en av­ta­le med et stør­re id­retts­lag, for­tel­ler dag­lig le­der og fes­ti­val­sjef for Tons of Rock, Svein Bjørge.

Han for­tel­ler vi­de­re at det­te sam­ar­bei­det ikke bare gjel­der for festivalhelga, og po­eng­te­rer at han tror det­te blir star­ten på et leng­re sam­ar­beid.

Dugnadstimer

Med­lem­me­ne i hånd­ball­klub­ben HK Halden er spen­te og kla­re for å trå til for sam­ar­beids­part­ne­ren Tons of Rock.

– Vi sy­nes det­te er et kjem­pe spen­nen­de pro­sjekt. Det er et spen­nen­de kon­sept og vi får jo en ryd­dig sam­ar­beids­part­ner som er vik­tig for oss, og det­te gag­ner jo begge par­ter, sier le­der i HK Halden Hans Eriksen.

Med­lem­me­ne i HK Halden skal le­ve­re rundt 1000 ti­mer på fes­ti­va­len, blant annet ved å stå med mat­stand, og kiosk på cam­pin­gen.

Fornøyde medlemmer

– Det er godt at vi som spil­le­re også kan bidra til noe for klub­ben vår. Vi vil jo så gjerne hjel­pe til, sier HK Halden spil­ler Hanne Frandsen.
– Det er før­s­te gang jeg har fått så mye po­si­ti­ve til­ba­ke­mel­din­ger fra spil­le­re om en dug­nads­jobb, ler Hans Eriksen

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags