Fengselsansatt i Halden ble nektet å komme tilbake til jobb under graviditet

Ble nektet å komme tilbake til jobb da forholdene endret seg under forlenget permisjon.