Ordfører i Halden Anne-Kari Holm, skriver direkte feilaktig i sitt leserbrev om domstolstruktur. Hun hevder at FrP har planer om å legge ned flere tingretter før jul og at dette er en del av budsjett på Stortinget.

Det er direkte feil og misvisende, det vet også ordføreren.

Budsjettforhandlingene på Stortinget har ikke begynt ennå, og ingen av partiene i opposisjon har lagt frem sitt alternative budsjettforslag enda.

Hvordan Ordføreren da kan konkludere med utfallet av noen forhandlinger som ikke har startet ennå, er useriøst.

Regjeringen har lagt frem et forslag der man beholder rettstedene, deriblant i Halden, men endret rettskretsene.

Dette er et forslag Frp ikke har tatt stilling til enda og som ikke er behandlet av Stortinget og således ikke votert over. Hvordan Ordføreren da kan påstå at hun vet utfallet av en sak som ikke er behandlet er for meg en gåte.

Det siste og viktigste poenget som Ordføreren ser bort fra er at Frp sikret flertall for å stoppe nedleggelsen av tingrettene/rettstedene i Østfold tidligere år, deriblant Halden tingrett.

Det er et standpunkt vi forstått står fast på. Det er da trist at Ordføreren velger å spre direkte feilaktig informasjon i stedet for å være en ordfører som kjemper Halden sin sak.