Nok en gang fører Haldens ordfører innbyggerne bak lyset. Det er ganske oppsiktsvekkende å bruke samme tall fra Kommunebarometeret to år på rad. Artikkelen det lenkes til er snart 1 år gammel, datert 4. juli 2018, og gjelder Kommunebarometeret for i fjor. Slik desperat søken etter nye gladnyheter gjør en fort blind for dagens realiteter og de utfordringene Halden faktisk står overfor. Mulig det bare er et skittent triks for å dekke over annen dårlig publisitet eller så er vår ordfører dessverre ikke spesielt godt oppdatert?

De foreløpige og ferskeste tallene fra kommunebarometeret, og som faktisk gjelder for i år og ikke i fjor, kan du lese her:

https://kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/2019/03/her-er-alle-tabellene-i-kommunebarometeret-2019.

Her kommer det fram at Halden kommune i 2019:

Innen barnehage går ned nesten 200 plasser, fra 97. til 293. plass.

Innen barnevern går ned 41 plasser, fra 287. til 328. plass.

Innen grunnskole går ned 12 plasser, fra 261. til 273. plass.

Innen helse går ned 71 plasser, fra 337. til 408. plass.

Innen kostnadsnivå går ned 6 plasser, fra 10. til 16. plass.

Innen miljø og ressurser går ned 15 plasser, fra 17. til 32. plass.

Innen vann og avløp går ned 46 plasser, fra 211. til 257. plass.

Og innen økonomi går ned hele 72 plasser, fra 224. til 296. plass.

Innen områdene kultur, pleie og omsorg, saksbehandling og sosialtjeneste har det riktignok vært en forbedring fra 2018 til 2019, men med relativt lave plasseringer som utgangspunkt blir det dessverre lite framgang å spore totalt sett.

Det inntrykket ordføreren på bakgrunn av kommunebarometeret prøver å gi om Haldens utvikling stemmer ikke. Håper dette inntrykket rettes opp raskest mulig slik at færrest mulig blir forledet av denne type feilinformasjon.