Det har vært mye hærverk på Risum ungdomsskole og Kongeveien skole denne høsten. Cecilie Waage er FAU-leder ved Kongeveien, og sier til HA at tre ruter har blitt knust, bordtennisbordet og volleyballnettet har blitt ødelagt, og mandag kveld var det brannforsøk på skolen ved bruk av hårspray-bokser.

Nå har FAU ved de to skolene fått nok.

Brannforsøk på skolen

Tirsdag ettermiddag sendte FAU-ledelsen ved de to skolene et felles skriv til de foresatte. Der oppfordrer de alle foresatte å snakke med barna sine om hærverk.

– Vi har ingen grunn til å tro at det er elever som hører til de to skolene som gjør hærverk. Men jo mer barna får eierskap til skolen sin, og blir glad i nærområdet sitt, jo lettere er det at de sier ifra dersom de ser at noe skjer, sier Waage.

Mandag kveld måtte politiet rykke ut til Kongeveien skole på grunn av brannforsøk. Noen hadde tent på gress og hårspray-bokser som sto opp mot en trevegg på Kongeveien skole. Dette har ført til at det nå blir videoovervåkning på skoleområdet.

Skolegården blir rusta opp

Waage sier at FAU ønsker at skolene skal være en ressurs for nærmiljøet, og syns det er fint at unge og voksne bruker området på fritida.

– Samtidig må reparasjoner etter hærverk betales av skolenes egne midler. Det betyr mindre penger til elevene hver gang det er hærverk, som vi vet er begrenset i utgangspunktet.

FAU-ledelsen ved begge skolene jobber mye for at elevene skal ha det bra og trygt på skolen. FAU er også bidragsytere til uteområdene. Kongeveien skal få satt opp sju nye lekeapparater, og Risum skal få rustet opp skolegården med benker, utekjøkken og nye basketballkurver. Midlene som blir brukt kommer fra foresatte og andre aktører FAU søker midler fra.

– Det er derfor veldig trist å se at skoleområdene blir utsatt for hærverk. Vi håper at foresatte eller de som bor i området går en ekstra tur innom skolene på kveldstid, og viser at dette området skal brukes aktivt til hygge og fellesskap. Jeg håper foresatte snakker med barna sine om hærverk og at det er lov å si ifra dersom man ser noen utfører hærverk på skolen. Det er ikke sladring eller «snitching» å melde ifra, sier Waage.