Det kom fram under det fullsatte, åpne møtet om barnefattigdom som ble holdt i kommunestyresalen tirsdag kveld. Det var Halden partilag av Arbeiderpartiet med Linn Laupsa og Cato Lettenstrøm i spissen som inviterte til møtet, men alle interesserte og engasjerte ble invitert.

– Stor risiko for barnefattigdom i Halden

Vikarierende folkehelsekoordinator i Halden kommune, Tor-Øystein Gulliksen, ga tilhørere de freskeste tallene – som er fra 2016. Å vokse opp i husholdninger med inntekt under 60 prosent av den såkalte medianinntekten, defineres som barnefattigdom. I 2016 var medianinntekten i Norge 431.000 kroner.

– Tallet på barn i Halden som lever i familier som har inntekter under EUs lavinntektsgrense har steget til 1.116 barn. Det vil si 17. 9 prosent av alle barn i Halden, sier Tor-Øystein Gulliksen. Det betyr at nesten hvert femte barn defineres som fattig.

Det er flere enn landsgjennomsnittet – og flere enn i Østfold før øvrig.

  • Norge: 12 prosent av barna er fattige
  • Østfold: 16 prosent av barna er fattige
  • Halden: 18 prosent av barna er fattige

– UNICEF konkluderer basert på befolkningen at Halden er blant de kommunene som har størst risiko for barnefattigdom i Norge. Vi ligger på bunn sammen med Fredrikstad, Sarpsborg og Moss, sier Gulliksen.

Halvparten innvandrere

Det er en relativ fattigdom det her er snakk om.

– Vi snakker ikke om mangel på mat, klær og husly, men manglende muligheter for å delta sosialt på lik linje med resten av samfunnet. Kan hende kan ikke barnet inviterer noen hjem eller delta i de idrettsaktivitetene det ønsker. Familien kan ha mat, men kanskje ikke den maten de ønsker seg, sier folkehelsekoordinatoren.

Tallene fra 2016 er tydelige. Halvparten av de fattige barna har innvandrerbakgrunn, mens halvparten kommer fra familier med etnisk norsk bakgrunn.

Nytt prosjekt på Låby

Folkehelsekoordinatoren viste hva kommunen gjør for å motvirke barnefattigdom i dag gjennom NAV og andre instanser. Barnefamilier kan få hjelp både økonomisk og hjelp til å lære å styre sin egen økonomien bedre, som eksempler. Barnefattigdom henger ofte sammen med at foreldre har lav tilknytning til arbeidslivet og/eller lav utdanning, eller at barnet har enslige foreldre. Barnerike familier kan også ha økonomiske utfordringer.

Koordinatoren peket på kommunens satsing på et aktivt og godt næringsliv – for å få flere arbeidsplasser til byen – kan bidra positivt. Samarbeidet med andre, slik som for eksempel Frivillighetssentralen, religiøse organisasjoner og idretten ble også pekt på.

Folkehelsekoordinatoren fortalte under møtet av Halden kommune har fått 2,5 millioner kroner i tiltaksmidler som settes inn i et nærmiljøtiltak på en av byens skoler, Låby skole. Idrettsrådet er involvert i prosjektet på Låby, som startet i uke 38, med trening fra bryteklubben, karateklubb og innebandyklubben.

Eksempel fra Fredrikstad

Morten Andre Johnsen, rektor på Trara skole i Fredrikstad, var invitert til det åpne møtet. Han fortalte om hvordan skolen tilbyr gratis fritidsaktiviteter på skolen på kveldstid.

– Levekårsundersøkelsen i 2014 utløste dette prosjektet. Den viste at hver femte elev ved vår skole kommer fra en fattig familie (etter EUs målestokk), sier Morten André Johnsen.

– Lærerne så at det var flere elever på skolen på kveldstid som ikke så ut til å ha noe å gjøre. De oppholdt seg i skolegården. Vi bestemte oss for å sette i gang et prosjekt med aktiviteter i samarbeid med idretten. Dette har blitt en suksess med mange barn som har deltatt, forteller Morten André Johnsen.

– Vi mener at det vi har gjort er noe alle kan gjøre – dette er ikke rakettforskning – men det kreves organisering og finansiering. Prosjektet har kostet en million kroner per år, og det finnes prosjektmidler som skoler kan søke på. Vi har fått god hjelp av dyktige folk i skoleadministrasjonen til å søke for oss, og det vil jeg anbefale, sier rektoren.

Rektoren forteller at hans erfaringer at befolkningene i nærmiljøet blir mer glade i skolen sin når de får et enda større forhold til den. Utgiftene til hærverk er nå små – så langt i år har han brukt 10.000 kroner på å erstatte to ødelagte vinduer som følge av ballspill. Skolens budsjett er på 35 millioner kroner.

– Nå er prosjektet vårt og prosjektmidlene over, men vi ønsker å få dette inn i skoledriften – og det ser vi ut til å lykkes med, sier rektoren.

Morten André Johnsens og Tor-Øystein Gulliksens foredrag utløste en debatt og spørsmålsrunde. Blant dem soom tok ordet er leder av idrettsrådet Jens Lindstrøm.

- Idretten i Halden er i full gang. Vi har satt både barnefattigdom og integrering på programmet, sier Jens Lindstrøm til HA.

– Kjempefornøyd med oppmøtet

Primusmotor for arrangementet, Linn Laupsa, sier til HA i etterkant at hun er veldig fornøyd.

– Oppmøtet og engasjementet er kjempebra! Her i kveld er det engasjerte folk, og det er det som skal til for å få løftet denne saken. De som er her i dag kan legge press på byens politikere, slik at vi kan snu trenden med barnefattigdom og få gjort noe med den, sier Linn Laupsa.

Hun mener at et bredt politisk samarbeid er vesentlig for å lykkes.