Barna som lever under fattigdomsgrensa, kjenner på konsekvensene hver eneste dag. De klarer ikke å innfri motepress eller ha det siste tekniske utstyret, og muligheten til å være med på fritidsaktiviteter, er liten. Mange organisasjoner i Halden jobber aktivt for å gjøre hverdagen til disse barna litt bedre, og nå har flere av dem fått økonomisk støtte til en rekke tiltak.

Totalt elleve organisasjoner i Halden søkte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om midler.

Syv av dem har fått innvilget støtte på i overkant av 1,2 millioner kroner.

Flere får låne utstyr gratis

En av dem som har fått økonomisk støtte, er Kirkens Bymisjon i Halden som driver Skattkammeret ved togstasjonen.

Ingar B. Andersen er arbeidsleder i Skattkammeret og ser ukentlig behovet for at de har en god utstyrsordning som barn og unge i Halden har tilgang på.

- Vi i Kirkens Bymisjon har en visjon om at alle barn og unge skal ha den samme muligheten til å delta i fysisk og sosial aktivitet. Skattkammeret er et tiltak som utjevner de sosiale forskjellene som eksisterer i dagens samfunn siden vi gjør det enklere for mange å ha en aktiv hverdag ved at de kan låne sports-og fritidsutstyr gratis hos oss, forklarer han.

Tilbudet gjelder for barn og unge opp til 18 år, og man kan låne utstyret i inntil én uke. Midlene de nå får tildelt, gjør blant annet at de kan kjøpe inn mer utstyr og ha noe lenger åpningstid.

- Skattkammeret skal være et sted for alle, og vi ønsker at stedet benyttes på tvers av sosiale lag slik at vi kan redusere stigmatisering, sier Andersen.

- I tillegg er det positivt at vi fremmer et miljøvennlig perspektiv ved å oppfordre til gjenbruk av sportsutstyr.

Bryterne vil inkludere flere

Halden Atletklubb ønsker å jobbe mer med integrering og har fått tildelt midler med prosjektet «Integrering for alle».

- Vi har årlige treningssamlinger og brytestevner som vi ønsker at flere av våre medlemmer skal få glede av, forteller Harald Bjerge i Halden Atletklubb. De har omtrent 120 aktive medlemmer og har plass til flere.

- Prosjektets mål er å inkludere flere familier i våre aktiviteter i sommerferie, høstferie, vinterferie og ellers i året uavhengig av familiens økonomi.

Han viser til flere arrangementer som Nasjonal brytecamp på Hvaler, Venne Cup i Herning og Kolding Cup som de ønsker å involvere flere i.

- Disse stevnene legger opp til at hele familien til utøverne kan delta på turene med sosialt samvær, besøk i badeland, Legoland og mye annet.

I tillegg har klubben utstyr tilgjengelig.

- Vi har en utstyrspool slik at barn ikke blir utelukket fordi de ikke har råd til nødvendig utstyr som brytedrakter, sko, klubbdresser og drikkeflasker.

Skal aktivisere elevene på Halden vgs

Det er ikke bare den yngre garde som er i fokus når tiltakene iverksettes rundt om kring i Halden.

Rolf Karlsen jobber som frivilligkoordinator med fokus på Halden videregående skole, og han forteller om elever som er glade for at de får tilbud om aktiviteter i skoletiden.

- Vi har et samarbeid med Østfoldhelsa om et treårig prosjekt som heter «Videregående skole som nærmiljøarena». Det er mye ensomhet og utfordringer på videregående skole, og sammen med elever og miljøarbeidere jobber vi med å ha fokus på det, forteller Karlsen. Han er glad for at de har fått midler til å videreutvikle arbeidet.

- En del av midlene skal gå til å skape aktiviteter på skolen i løpet av skoledagen, og vi vil gjerne samarbeide med lag og foreninger i Halden som kan bidra med forskjellige tilbud. Det er i all hovedsak elevene som går det første året på videregående, som dette gjelder.

Han har mye kontakt med mange som vil engasjere seg. Utfordringen er at behovet er stort og midlene er knappe.

- Det er en utfordring å få midler til alle tiltakene, det er en kunst å vite hvor man kan søke.

Han forteller at en stor del av målgruppa er flyktninger.

- De beskriver ofte ensomhet og at de ofte ikke har noe å gjøre i sommerferien. Vi planlegger derfor forskjellige dagsturer og overnattingsturer. I tillegg skal ti familier få mulighet til å ha en sommeruke i Skipperstua på Makø, forklarer Karlsen.

Tar med ungdommer til Galdhøpiggen

De siste årene har Extra Giverglede Halden etablert seg som en sterk aktør i frivilligsektoren i Halden med blant annet juleaksjoner, ungdomsklubb på Samfundet og sommeturer.

I år har de i tillegg fått midler til å ta med ungdommer til Galdhøpiggen.

- 19. juli tar vi med oss ungdommer i alderen 13 til 20 år på en fire-dagers tur som inkluderer fottur til Galdhøpiggen og rafting i Sjoa, forteller Mikaela Røstadli Dahl.

Hun er daglig leder for organisasjonen og kommer daglig i kontakt med ungdommer som sårt trenger et aktivitetstilbud.

- Vi ser helt klart en negativ utvikling i Halden hvor flere og flere barn og ungdommer lever i lavinntektsfamilier. Mange av ungdommene som deltar på våre arrangementer kommer fra familier som har en presset økonomi og de ungdommene blir hver eneste dag minnet på at de tilhører det nedre sosiale sjiktet, forklarer Dahl.

Hun peker på presset mange av dem utsettes for.

- De utsettes for materialistisk stigmatisering, noen tyr til å stjele klær, sko og vesker i et naivt håp om å bli sett, akseptert og være en del av gjengen. De skjemmes over å måtte arve klær og skotøy fra eldre søsken og må stort sett alltid ta til takke med å ha alt annenrangs.

Som en konsekvens av dette har Extra Giverglede Halden gjort tiltak for å ordne bekledning til turene sine.

- For å unngå materialistisk stigmatisering på tur med svært varierte ungdommer, ønsker vi å gi alle ungdommene som deltar på turen til Galdhøpiggen, lik bekledning. Riktig bekledning er viktig for en tur som dette, og vi er derfor på jakt etter en samarbeidspartner som kan bidra med tøy til våre deltagere og frivillige, sier hun.

- På den måten vil alle stille med likt utstyr. Det har også en svært positiv effekt på moralen og skaper vennskap på tvers av gruppen.

- Dette vil bety mye for mange

Lena Eriksen er SLT-koordinator i kommunen og hun er glad for at det iverksettes mange tiltak mot barnefattigdom i Halden.

- I mitt arbeid med forebyggende tiltak innen rus-og kriminalitet ser jeg at barnefattigdom er en vesentlig utfordring. Fra 2017 til 2018 har vi fått to prosent flere fattige barn i Halden, forteller hun.

- Jeg er helt sikker på at tiltakene som skal iverksettes, vil utgjøre en stor forskjell for mange. Flere barn og unge vil få muligheten til å ha gode og positive opplevelser, og vi vet at det gir nyttige erfaringer.

I tillegg til de fire tiltakene som er nevnt, har også Halden kulturskole, Halden Røde Kors og Halden Idrettsråd fått støtte.