Gå til sidens hovedinnhold

Fastlegeordningen i Tistedal

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En av det viktigste sakene som Pensjonistpartiet hadde i sitt valgprogram ved kommunevalget i høst var at det skulle etableres et helsesenter i Tistedal. Grunnlaget for dette var at Tistdælingane selv hadde tatt initiativ til at det måtte skje en styrkning av det lokale helsetilbudet for beboerene i dette området. I den sammenheng vil det være et godt alternativ at dette senteret blir etablert i lokalene til den tidligere kommunale barnehagen i området etter vår oppfattning. Hva har skjedd til nå i saken? Den ble tatt opp i Eldrerådets siste møte som egen sak. Der ble det fattet et vedtak som vi i Pensjonistpartiet støtter fult ut. Vedtaket ble gjort med 10 som stemte for og bare 1 stemte i mot.

Eldrerådets vedtak: «Eldrerådet forventer at kommunen straks setter i gang tiltak for å ordne opp i fastlegeordningen i Tistedal. Nedleggelsen av legekontoret har skapt mye uro og engstelse blant beboerne i Tistedal og omegn, og særlig blant den eldre garde som det er mange av i Tistedal og omegn.Tilflytningen av unge familier og også eldre blir stadig flere og flere, idet det bygges boliger for begge kategorier på Oreid, Brattås, Tangenjordet og Fuglesangen samt innbyggerne fra områdene på Kokkehaugen, Smedbruket, Veden, Grimsrødhøgda, Nybo, Asakåsen, Øberg etc, som alle er godt befolket gjør at dette senteret trengs.

Tallet på pasienter som har Knutsen som lege er rundt 1300, samt en annen fastlege i samme bygning hadde det samme. Det tilsier vel at behovet er tilstede og stort.En annen ting er at legekontorene er sentralisert til sentrum og til vest i byen, hvilket skaper mange tanker. Nå har kommunen, som eier bygningene til tidligere Tistedal barnehage, en eiendom som er som skapt for opprettelse av 2 legekontorer og mulig fysioterapeut uten altfor store kostnader. En utgift til inntekts ervervelse etter vårt syn. Og en stor hjelp for Haldens innbyggere i øst».I møtet for Helse,omsorg, sosialtjenester og inkludering ble saken også behandlet. Der ble vedtaket fra Eldrerådet tatt opp av oss til behandling. Ved avstemning fikk dette forslaget 2 stemmer (Frp og PP). Det ble så fremmet et nytt forslag av Mons Hvattum (SV) som fremmet følgende forslag til vedtak: «I forbindelse med forventede utlysninger av fastlegehjemler i 2020, ber hovedutvalget kommunedirektøren å saksutrede og tilrettelegge for muligheten av å legge minst 1 fastlegehjemmel til Tistedal.

Saken legges fram for hovedutvalget til behandling og avgjørelse så raskt som mulig».Dette forslaget stemte både Frp og PP subsidiært for da vårt forslag falt som var det samme som Eldrerådet sitt, som dessverre ikke ble hensyntatt. Forslaget fra Mons Hvattum SV ble så vedtatt med stemmene til FrP, PP, Ap, SV, MDG, R og Sp selv om det ikke gikk så langt som vi ville så blir det alikevell fastlege i Tistedalen.

Fra Pensjonistpartiets side vil vi fortsatt arbeide for at det blir et utvidet helsetilbud i Tistedalen.

Vi vil også som parti følge opp at fastlegen kommer tilbake til Tistedal så fort som mulig.For Pensjonistpartiet er ingen sak for liten og ingen sak for stor, vi er ombudsmenn for velgerne.

Kommentarer til denne saken