Gå til sidens hovedinnhold

Farleden i Halden er like viktig som Fredrikstad

FRITT ORD

I Fredriksstad Blad 14. februar leser vi at Jon-Ivar Nygård er bekymret for mudringen som begrenser innseilingen til Borg Havn. Nygård uttaler seg i denne saken som Fredrikstad-ordfører, men vi regner med at han også snakker som toppkandidat for Arbeiderpartiet i Østfold. Nygård bruker sterke ord på Facebook og sier at det er «dønn uansvarlig» å ikke mudre og legger ansvaret på regjeringen. Vi antar at Nygård sikter til forslaget om midler til mudring i statsbudsjettet for 2021.

Det første og enkle poenget er at Arbeiderpartiet heller ikke foreslo midler til mudring i sitt alternative statsbudsjett. Arbeiderpartiet har foreslått 50 millioner til «Farleder, nyanlegg og større vedlikehold. Blant annet Borg Havn». Dette er det nærmeste vi kommer lovnader fra AP om mudring. Tar vi utgangspunkt i de 25 millionene som lå på bordet i budsjettforhandlingene, må i så fall halvparten gå til mudringsprosjektet. Da er det ikke mye igjen til det øvrige behovet til Borg Havn, eller andre farledsprosjekter som for eksempel Svinesundstersklene i Halden.

Aps og Nygårds 50 millioner i sitt alternative statsbudsjett var ikke kun til Fredrikstad, men hele landet. Det blir litt feil å plassere ansvaret på regjeringen når man ikke presenterer troverdige alternativer selv.

Østfold er et kystfylke, og skipsfart er en helt sentral del av transportkjeden for bedriftene våre. I Fredrikstad er situasjonen for spesielt Denofa godt kjent, hvor vi har et konkret tall på bedriftens ekstrakostnader grunnet en for dårlig farled. I Halden har man jobbet med terskelproblematikken rundt Svinesund i lang tid og Høyre har tatt store steg i arbeidet med farleden til Halden, spesielt da de satt i posisjon i Halden og jobbet i samspill med sine representanter på Stortinget.

Nygård går sterkt ut på vegne av havnesituasjonen i Fredrikstad og lover mye innenfor på samferdsel når han kommer på Stortinget. Dette er samferdselsprosjekter som i første rekke angår Fredrikstad vel å merke. Vi er glade for Nygårds engasjement for Borg Havn og Fredrikstad for øvrig. Vi forventer at han viser det samme engasjementet for Svinesundstersklene i Ringdalsfjorden.

Dersom han ikke har vært her vil vi gjerne få invitere Nygård til Halden for å se på utfordringene sammen med Nexans og Halden kommune. Det å møtes og ta felles eierskap til Østfoldutfordringer er viktig for å styrke samarbeidet på Østfoldbenken de neste fire årene. Et samarbeid vi ser fram til å sikre arbeidsplasser og verdiskapning i Østfold.

For i framtida må vi skape enda mer og inkludere enda flere for å trygge velferden for kommende generasjoner.

Kommentarer til denne saken