Dette er en innsendt artikkel fra Dina Billiongton.

Vi i Fargespill Østfold jobber for at Fargespillhuset skal være en varm velkomst og et åpent hus for alle. Under koronatida har vi ved siden av den ordinære undervisningsvirksomheten vært opptatt av å holde åpent og arrangere trygge familiearrangementer, til stor glede for over tusen barn og voksne i Halden, bare i sommer. Vi i Fargespill Østfold jobber ut fra visjonen om å bruke kunstens kraft til å skape et større vi. Målet med arrangementene er å legge til rette for at alle, uavhengig av kulturell eller sosial bakgrunn skal kunne få gode kulturopplevelser sammen med andre, og motvirke en av Haldens største folkehelseutfordringer, nemlig ensomhet blant barn og unge.

På torsdag var det årlige, populære gresskarverkstedet på Fargespillhuset. Men på grunn av omstendighetene kunne vi bare ta imot halvparten av dem som ønsket å være med, og 50 heldige barn og voksne fordelt på 4 grupper fikk delta denne kvelden. Alle fikk skjære ut sitt eget gresskar med skummelt ansikt, godt ledet av skuespillerne og teaterpedagogene Håkon Mørland og Daniel Sandvik. De demonstrerte ivrig hvordan barna skulle bruke verktøyet til å skjære ut grimaser, og formidlet den spennende irske myten om Jack O'Lantern, opprinnelsen til den populære halloweenhøytida som la seg som et spennende bakteppe for resten av kvelden og feiringen videre.

Hjelp av frivillige

Farah jobber til daglig som flerspråklig lærer på Os skole, og pleier å være frivillig både som leksehjelper, tolk og som hjelper på arrangementene på Fargespillhuset. Hun liker å se at barn får utfolde seg og oppleve mestring, og synes det er godt å kunne være med og bidra til dette. Hun har sett hva Fargespill har gjort med elevene sine på Os, hvordan de i lys av å mestre også har blitt mer robuste og fått mer tro på seg selv, noe som har gjort livet og skolehverdagen enklere.

For anledningen har hun tatt med venninna sin, Narges, som også opprinnelig kommer fra byen Sanandaj i Kurdistan i Iran. Hun jobber til daglig i Bollerød barnehage og brenner for at alle barn skal få vokse opp i et miljø med trygge voksenpersoner rundt seg. Denne torsdagen flyr damene rundt og rydder, de ler, serverer varm kakao og hjelper til der det trengs. Det blir mye gris når alt gresskarkjøttet skal graves ut, og foreldrene som er til stede er lettet og glade for at de slipper å holde på med dette hjemme. Selv om det er litt vanskelig å skjære ut gresskar, går ingen barn tomhendte hjem denne kvelden, for alle kommer i mål og får ferdigstilt sin helt unike halloweenlykt.

Det blir et fint og stolt øyeblikk når jeg og barna går ut og tenner lys i gresskarene, får samlet oss rundt lyktene, og ser på hvordan de lyser opp den mørke oktoberkvelden. Lyktene blir et symbol på det håpet jeg bærer på om at vi skal kunne fortsette å samles slik vi gjør nå og skape gylne øyeblikk som kan skinne inn i framtida.

Bakgrunnen

Fargespill Østfold er en ideell organisasjon som har gått fra å være et enkeltstående prosjekt til å bli en arbeidsplass med to avdelinger og fem faste ansatte. Det ble startet av mannen min, Ove og meg for fem år siden, to idealistiske musikere som ønsket å bygge opp en virksomhet som både kunne skape kulturell aktivitet og samtidig løse samfunnsutfordringer. Som alle andre ideelle organisasjoner trenger Fargespill Østfold støtte fra omgivelsene. Vi er noen få ildsjeler som står på mange timer i døgnet, året igjennom for å opprettholde gode, gratis kulturtilbud til barn og unge og sikre kunstnerisk utvikling og finansiering. Ressursene vi trenger for å drive har vi til nå fått fra tilfeldige sponsorater og offentlige tilskudd til kortere prosjektperioder fra år til år.

Søkt om driftsstøtte

Vi har som kjent søkt kommunen om en årlig driftsstøtte på 500 000 kr slik at vi kan bli en trygg og forutsigbar arbeidsplass som kan holde på kompetansen og beholde våre ansatte. Med et fast årlig tilskudd kan vi bruke mindre tid på søknadsskriving og jaging etter midler og mer tid til kompetanseheving og arbeid med pedagogisk og kunstnerisk innhold, samt bedre ivaretakelse av alle aktørene våre. En bedre forutsigbarhet vil også komme omgivelsene og lokalsamfunnet til gode i form av en god inkluderingsarena som forhindrer utenforskap og demper konsekvensene av fattigdom som vi vet at Halden sliter med.

Bidrar til folkehelse

Folkehelseundersøkelser avdekker at mange barn og unge i Halden føler seg mer ensomme enn ellers i landet. Dette er en stor trussel for folkehelsa vår, da forskning slår fast at ensomhet er en viktig årsak til tapt livskvalitet og tidlig død.

Helseminister Bent Høie sier at den viktigste medisinen mot ensomhet er å skape møteplasser, for ensomhet motvirkes ved at mennesker møtes og blir kjent gjennom noe meningsfylt. Fargespill er så mye mer enn sang og dans, og å vise seg fram på en scene. Det handler i stor grad om møter mellom mennesker, om identitet og tilhørighet. Om det å finne en plass hvor man mestrer. Det å være en del av noe, å kjenne seg sett og bruke evnene sine reduserer faren for utenforskap.