I en verden der ulike mennesker, og kulturer lever side om side, men ikke alltid klarer å møtes, kan det være vanskelig å finne hverandre.

Det er få ganger jeg blir så bergtatt etter kort tid som jeg ble i møte med kunstnerne Dina og Ove Billington. Med sin profesjonelle bakgrunn, og helt særegne kompetanse klarer de tilnærmingen til å oppleve felleskap og mestring gjennom musikk og dans. De lykkes helt enkelt med å skape møter mellom mennesker som blir så mye større en summen av hver enkelt. Og de bruker kunst og kultur som fellesnevner.

Fargespill er deres måte å skape mestring, utfoldelse og tilhørighet.

De gjør det gjennom konseptet fargespill, et multikulturelt musikkensemble som består av barn og ungdom. Fargespill har som mål at disse barna og ungdommene skal fortelle sine historier gjennom kulturarven sin, og samtidig gi deltakerne og publikum en opplevelse av mangfoldets underholdningspotensiale og kreativitet (fra Fargespill Østfold)

Fargespill Østfold burde helt klart vært på statsbudsjettet slik det er i Bergen.

Metodikken som benyttes er ressursorientert og konsertene produseres i samskapning med deltakerne.

Fargespill er på ingen måte et hjelpeprosjekt, men et kunstprosjekt med store ringvirkninger der nettverk rundt deltakerne også involveres. Prosjektet viser hvor liten avstand det er mellom kulturer når det finnes gjennomføringskraft, og vilje til å se potensialet. Konsertene speiler befolkningen, både som brukere av tilbudet og som publikum.

Fargespill fører helt klart til økt livsmestring og inkludering av grupper som tradisjonelt har lav deltakelse i kulturliv, og fritidsaktiviteter, spesielt jenter med innvandringsbakgrunn.

Gjennom å arbeide med musikk og dans på tvers av kultur og etnisitet bidrar Fargespill Østfold til økt felleskap ved å fokusere på aktørenes ressurser. Det er noe av det viktigste med konseptet, og gir deltakerne en lik fellesnevner.

I en tid hvor vi snakker om kulturbasert næring som en bransje i vekst har fargespill etablert en kulturnæring som har gitt arbeid til 20 profesjonelle kulturutøvere fra det mangfoldige Norge.

Det må være et stort mål å kunne tilby fargespill for barn og unge i hele Viken.

Det at fargespill har gitt gratis tilbud til barn og unge gjør at terskelen for deltakelse er lav.

Det Norske Blåseensamble har vært en solid samarbeidspartner som gjør at den kunstneriske kvaliteten holder høy internasjonal standard.

Fargespill stiller i egen klasse. Fargespill er det målet vi jobber med og forene mennesker, og her har vi det på ekte.

Fargespill jobber intenst for store oppsetninger, og det er umulig å ikke bli grepet av forestillingene.

Fargespill må oppleves. Det er glede, tilhørighet, mestring. Det er mangfold og mening på ekte.

Lykke til med videre arbeid!