BaneNOR skal utføre arbeid langs jernbanesporet på Østfoldbanen mellom Råde og Halden om natten i perioden 12. til 15. september. Dette kan gi støy i kortere perioder for de som bor langs strekningen, skriver Halden kommune på sine hjemmesider.

Sporjustering

BaneNOR melder om at arbeidet som skal utføres er sporjustering langs jernbanesporet, og at det til dette arbeidet benyttes det skinnegående maskiner. De arbeider med en hastighet på rundt 400 meter i timen.

Maskinene er støydempet så godt det lar seg gjøre, men allikevel vil antatt lydnivå hos de nærmeste naboene som er mest utsatt for støy, være på rundt 80 desibel.

Videre står det at de på grunn av tett togtrafikk som må avvikles som normalt, må man dessverre utføre arbeidet i togfrie perioder på natten. Arbeidet vil foregå fortløpende langs sporene og de berørte naboene vil ikke bli påført støy over lengre tid.

Tid på døgnet det skal arbeides er fra rundt klokka 22:00 til klokka 06:00.

Planlagt vedlikehold

Fra lørdag 19. september til fredag 25. september skal det også utføres planlagt arbeid jernbanen mellom Oslo S og Halden. Bane NOR skal da gjøre forebyggende vedlikeholdsarbeid og fornying for å bedre punktligheten.