(Sarpsborg Arbeiderblad) Det melder regjeringen i en pressemelding.

Testen utføres for å gjøre befolkningen oppmerksom på hvordan Sivilforsvarets varslingssystemet fungerer i krisesituasjoner, og ikke minst for å se om systemet fungerer som det skal.

Varselet utløses mellom klokken 11:55 og 12:10.

I tillegg vil byens tyfoner bli testet.

Søk informasjon

Signalet som vil bli benyttet under testen er «Viktig melding – søk informasjon».

Får man en slik varsling, som ikke er en test, skal man med andre ord raskt finne informasjon gjennom radio, TV, myndighetens nettsider, sosiale medier, eller andre former for media.

Deretter skal man følge informasjonen som blir gitt.

Systemet er til for å varsle befolkningen om alt fra ulykker ved industrielle anlegg som fører til utslipp av giftige stoffer. I krigstid vil anleggene også benyttes til å varsle om flyangrep, ifølge Sivilforsvaret.

Overstyrer lyd

Om telefonen er satt på lydløs, låst med låseskjerm, eller annen form for lyddemping, vil varselet overstyre dette.

Dersom man ikke ønsker å motta testvarselet 14. juni, bør man skru av telefonen, eller sette den på flymodus i god tid før klokken 12:00.

Høy sirenelyd

Testen vil få telefonen til å vibrere, samtidig som at den vil lage en høy sirenelyd i ti sekunder.

Skjermen vil bli fylt med tekst, både på norsk og engelsk.

Forbered barn

Testen kan virke skremmende for mange, når tyfoner og telefoner uler og vibrerer.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer derfor til å ta en prat med sine nærmeste, slik at man er forberedt på at det bare er en test.

– Regjeringen ville få systemet raskt på plass i en sikkerhetspolitisk krevende situasjon. Frem til nå har samfunnet basert seg på Sivilforsvarets sireneanlegg, som når ut til rundt halve befolkningen. Med nødvarsel på mobil kan vi varsle raskt og tydelig i hele landet. Den nye muligheten styrker egenberedskapen og er et betydelig løft for samfunnssikkerheten, forklarer justis- og beredskapsministeren Emilie Mehl (Sp).