Gå til sidens hovedinnhold

Få fart på Aremark – en selvstendig kommune i framtida

Artikkelen er over 2 år gammel

Få fart på Aremark er en av Aremark Høyres mål for å bestå som egen kommune.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som førstereis politiker til lokalvalg i kommunen jeg er bosatt er mitt mål at Aremark skal bestå som egen kommune. Jeg tror dette er viktig i hovedsak, for å sikre at vi kan opprettholde et godt servicetilbudet til innbyggerne. Jeg tror også at å bestå som egen kommune opprettholder innbyggernes identitet og viljen til den fantastiske dugnadsånden Aremark besitter. Dette er en verdi vi ikke må glemme.
For at Aremark skal bestå og innbyggerne skal være sikker på at de får det servicetilbudet som er nødvendig må alle dra i samme retning. Utfordringen er at vi er få innbyggere til å fordele utgiftene på. For at Aremark skal være bærekraftig som egen kommune må politiker stille klare mål til seg selv, men også administrasjonen må sette sine mål slik at man sammen utfører de oppgavene som er vedtatt. Vi må også være beviste på kost nytte og vurder hvilke tilbud som er lovpålagt som må leveres og bestemme hvilke andre tilbud vi mener viktigst. Politikere og administrasjonen må også være i stand til å ta noen viktige valg, som ikke er like populære, for at vi skal kunne overleve som egen kommune. Jeg tror at hvis man er klar over hvilke mål man har satt, er ikke i tvil over egne oppgave da unngår man interne konflikter i kommunen som demotiverer og alle trekker mot et felles mål.
For og «få fart på Aremark» vil Aremark Høyre ha fokus på kommunens rolle ovenfor næringsliv og de som ønsker å få til noe i bygda. Politikere og administrasjonen må være bevist på sin rolle som er å legge til rette, være positive og gripe de muligheter som byr seg. Vår Ordfører kandidat Alf Ulven har akkurat dette « i seg» og den erfaringen som skal til for at Aremark skal få dette til
Aremark Høyre vil fokusere på åpenhet og tilgjengelighet slik at innbyggerne får informasjon om hva som skjer i kommunen de bor i. Vår Ordfører kandidat vil være hele kommunens ordfører, være tilgjengelig og lytte på hva innbyggerne sier og mener.
Jeg stiller til valg med mål å bidra til at arbeidet med videre utvikling av infrastrukturen i kommunen som vann- og avløp, fiber løsning til alle og at vi skal få fast dekke på grusveier i kommunen. Jeg vil også stå for at det blir lagt til rette for attraktive tomter for Aremarks innbyggerne og for at vi skal trekke til oss nye innbygger og stoppe den negative trenden der folk flytter ut av bygda.
Godt valg!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.