Eugen er en av soldatene som nå vokter riksgrensen mot virussmitte

Soldater fra Oslofjord Heimevernsdistrikt (HV-01) tok i dag oppstilling på riksgrensa for å hjelpe politiet med grensekontrollen.