I meldinga som rådet har sendt bemerkes det at det ikke er klare lederlinjer ved den nye delen av senteret, og at det er store mangler ved merking av store glassflater i bygget.

Rådet har bedt bygningsmyndigheten om å gi en redegjørelse for status i saken i førstkommende rådsmøte 6. mars.

– Eier tar kontakt

Siden anmodningen om redegjørelse for dette er stilet til Stenseth Grimsrud Arkitekter AS, spør vi daglig leder Markus Linge om deres forhold til dette.

– Jeg skal ikke uttale meg på vegne av huseier, men vi har signalisert til kommunen at eier tar kontakt i forbindelse med denne anmodningen fra rådet. Det er vi som står som søker, og derfor er det vi som er adressert i denne anmodningen, sier han.

Det er de som har gjort jobben utvendig i den nye senterdelen, mens det er Scala selv som har gjort jobben inne.

Denne delen er gitt en midlertidig brukstillatelse, og derfor ikke formelt ferdigstilt.

– Det er en justering som skal komme på plass. Det kan være snakk om opphøyninger i gulvet og ledelinjer for at svaksynte kan orientere seg i bygget, sier arkitekten.

Relevante krav

I anmodningen skriver rådet:

«Søknaden om midlertidig brukstillatelse inneholdt ingen opplysninger om at det gjenstår arbeid med å oppfylle relevante krav til universell utforming.»

Lisa Vik (Ap) er leder for Råd for personer med funksjonsnedsettelse, og kan fortelle litt mer om anmodningen og arbeidet de gjør.

– Vi har fått en forespørsel fra et medlem i rådet om å ta opp dette, fordi det kan være vanskelig å orientere seg der. Vi tar opp slike spørsmål på vegne av brukere, og vi undersøker tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse, sier hun.

I vedtektene til rådet står det at sakene skal «legges fram så tidlig som mulig, slik at uttalelser fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av sakene. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.»

– Det er dette vi er satt til å gjøre på vegne av de som har behovene. Vi skal se til at alt er i orden. Det er litt opp og ned hva vi har å gjøre, men vi får mange byggesaker fra kommunens administrasjon med spørsmål om noe skal rettes på i prosjekter de jobber med, sier Vik.

Befaring på senteret

Hun bekrefter at de har blitt orientert om at det vil bli en befaring på senteret. Til dette møtet kommer senterleder Britt Brattli på vegne av senteret Scala, som er huseier.

– Det er vi som har stilt i stand en befaring på senteret med rådet. Dit kommer også ny driftsleder Calle Evenrud, forteller eiendomssjef i Scala, Hans Henrik Holck.

Han forteller at det er lite dramatikk i denne henvendelsen, og at Tek17 er klar og tydelig på dette området.

Der står det at «hovedløsningen skal være utformet slik at den kan brukes av flest mulig på en likestilt måte».

Spesialrådgiver

Holck sier at de har en god dialog med rådet, og at de gjerne inkluderer dem i arbeidet.

– Vi har hatt en spesialrådgiver inne på dette arbeidet allerede, og rådet kan komme med tips og innspill til oss. Det er bra å få innspill fra de som har nytte av det, sier han.

Han tar det som en selvfølge at disse tilpasningene skal komme på plass.

– Burde dette vært i orden allerede?

– Det har ligget i planene, derfor er det klart nå. Det er ikke alt man får gjort med en gang, men dette er etter boka. Det er lite dramatikk i dette, avslutter han.