Vedtaket om nedbemanning ved Hagegata omsorgsboliger er bare ett av mange angrep på den kommunale helse- og omsorgssektoren.

Dette vedtaket er bygd på dagens regjerings plan om videre nedbygging av velferden.

Dette er regjeringa som nettopp har lidd en et sviende nederlag i stortingsvalget. De tapte fordi velgerne stemte på partiet som ønsker å styrke kommunen og kommuneøkonomien.

Velgerne er lei av nedbygginga av de kommunale helsetjenestene. Nedbygging av psykiatritjenesten, svekking av tjenestene ved DPS, nedbemanning innen alle deler av omsorgen, og den store mengden små deltidsstillinger som hindrer ansatte i å sette seg inn i behova til de enkelte pasientene.

Velgerne er lei av at folk som har betalt skatt hele livet, ikke skal få et verdig liv og den hjelpa de trenger når de trenger den som mest.

Vi trenger så mange underskrifter vi kan for å stanse dette vedtaket. Så om du ønsker å styrke helsetjenestene i stedet for å svekke dem, har jeg lagd en underskriftskampanje på opprop.net. Søk på Hagegata.