Etikk over bord i Halden

Erik Hagen, Støttekomiteen for Vest-Sahara

Erik Hagen, Støttekomiteen for Vest-Sahara

Av

I dette innhogget får firmaet M Hannestad skarp kritikk av Erik Hagen fra Støttekomiteen for Vest-Sahara for sin virksomhet i det omstridte området.

DEL

INNHOGG Haldenselskapet M Hannestad støtter opp under okkupasjonen av Vest-Sahara og har mistet kontakten med sitt etiske kompass.

Halden Arbeiderblad skrev 24. mai om bedriften M Hannestad som frakter petroleumsprodukter inn i okkuperte Vest-Sahara. Selskapet forsvarer operasjonene ved at de følger lover og regler og forklarer at «den dagen det innføres internasjonale sanksjoner mot Vest-Sahara, så må også vi stoppe». Tilnærmingen vitner om en beklagelig mangel på forståelse av samfunnsansvar.

Utenriksdepartementet i Norge fraråder næringslivet å operere i Vest-Sahara av hensyn til folkeretten. Det kan virke som om M Hannestad finner dette irrelevant.

Selskapet spiller en nøkkelrolle i Marokkos brutale okkupasjon av territoriet. Marokko har okkupert Vest-Sahara i over 40 år, og nekter å gi det saharawiske folk sin legitime rett til selvstendighet. Marokko befester okkupasjonen ved å tiltrekke seg utenlandsk næringsliv. Saharawier som protesterer får gjennomgå. Lederen av foreningen som kartlegger utenlandske selskapers operasjoner i Vest-Sahara er urettmessig dømt til livstid i fengsel. Om fem måneder har han sonet de første ti årene av sin straff. Å drive en okkupasjon krever energi. Der kommer M Hannestad inn.

Næringslivets samfunnsansvar handler om mer enn bare å lojalt følge lovverket i landet der bedriften er registrert. Samfunnsansvar handler, som NHO har skrevet, om «hvordan verdier skapes, og hvordan næringslivet påvirker mennesker, miljø og samfunn».

I dag forventer vi at norsk næringsliv ikke nøyer seg med å respektere lover, men også tar med seg egne etiske standarder utenlands. At enkelte stater ofte har et dårlig utviklet lovverk – for ikke å snakke om en fraværende håndheving av det – gjør at ressurssterkt norsk næringsliv har et spesielt ansvar for å drive business på forsvarlig vis. I enkelte stater er dessuten lovverket laget for å undertrykke, ikke for å beskytte, egne borgere. Da må norsk etikk, lovverk og folkeskikk ligge til grunn for forretningsavgjørelsene, ikke den lokale sjeikens eller juntaens rettspraksis.

Dette begynner å bli innarbeidet i norsk næringsliv.

Men uttalelser fra M. Hannestad viser at samfunnsansvaret fortsatt ikke har trengt inn i alle kroker av næringslivet.

Vi kan trekke en parallell til et av de mørkere kapitlene i norsk rederinærings historie. Under apartheidregimets styre i Sør-Afrika var det åpenbart for en hel verden at regimet begikk svært alvorlige overgrep mot sin befolkning. Det var også enighet om at rasistveldet ble holdt kunstig i live av et knippe utenlandske – deriblant norske – oljeredere.

Etter tiår med politisk press på norske politikere og etter TV-sendte massakrer på gatene i Johannesburg, vedtok Stortinget og FNs sikkerhetsråd til slutt sanksjoner mot oljetransportene.

Ble rederienes oljetransporter til regimet uetiske først den dagen sanksjonslovene ble vedtatt? Hadde ikke norske rederes Sør-Afrika-transporter egentlig vært like ansvarsløse hele tiden, uansett hva Stortinget og FN hadde vedtatt? Rederne selv sa de ikke brøt regler.

En snever og rettslig oppfatning av samfunnsansvar er ikke i takt med hva andre norske og internasjonale aktører står for. Det lukker også øynene for selskapers forpliktelser til å støtte opp under menneskerettighetskonvensjonene.

«Det vil også være problematisk for oljeselskaper over hele verden å stoppe virksomheten i områder der det er motstridende politiske interesser», uttaler M Hannestad som et argument for å videreføre engasjementet.

Gjennom en slik uttalelse bidrar M Hannestad til å gi politisk legitimitet til okkupasjonen. M Hannestad tar politisk stilling på en okkupants side. Det var dette Equinor forsto da de for nylig siden valgte å ikke delta i eksport av energi dit.

Rederi: Lacho Ilev (t.v.) driver M Hannestad. Det var Åge Wikstøl som hentet bulgareren til firmaet i sin tid. I dette Innhogget får firmaet skarp kritikk for sin virksomhet i det omstridte området. Vest-Sahara.

Rederi: Lacho Ilev (t.v.) driver M Hannestad. Det var Åge Wikstøl som hentet bulgareren til firmaet i sin tid. I dette Innhogget får firmaet skarp kritikk for sin virksomhet i det omstridte området. Vest-Sahara. Foto:

M Hannestad omtaler det norske flagget som en bærer av prestisje og «et tegn på at lover og regler blir overholdt, og at alt er åpent». Teknisk sett er dette noe upresist. Dersom et selskap samarbeider med en okkupasjonsmakt i Norge, kan det være fullt lovlig under okkupantens lover. Men er det okkupantens lovverk som gjelder i Norge? Hvilket lands lover gjelder i Vest-Sahara, M Hannestad?

Den gang Norge var okkupert, ville de færreste nordmenn verdsatt om svenskflaggede fartøy ukentlig seilte inn i norske fjorder for å fôre okkupanten med drivstoff. Fra Vest-Saharas perspektiv, er det norske flagget i dag et trist syn. En femtedel av petroleumsproduktene kommer i dag inn i Vest-Sahara med det norske flagget i toppen av masta.

Selskapet henviser til EU. Men ifølge EU-domstolen og vår egen utenriksminister er det folkerettsstridig å inngå avtaler med Marokko gjeldende Vest-Sahara, dersom ikke Vest-Saharas folk ønsker slikt næringsliv velkommen. Det er ikke mulig å vite om M Hannestad har forsøkt å innhente slikt samtykke. Vår forening stilte dette spørsmålet i et brev til selskapet 31. desember 2016. Det «åpne» selskapet svarte ikke på henvendelsen. De svarte heller ikke på de 20 purringene i 2017, 2018, 2019 og 2020.

«Det med Vest-Sahara er en vanskelig sak», beklager M Hannestad. Påstanden er et paradoks. Grunnen til at saken er vanskelig, er nettopp på grunn av selskaper som M Hannestad. Det saharawiske folkets soleklare rett til selvbestemmelse undergraves av Marokko og dets nærmeste allierte. Blant dem finner vi et lite selskap fra Norge som lukker øynene for rådene fra den norske Regjeringen og for grunnleggende samfunnsansvar.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.