Et skritt nærmere realisering av Rødnabbene

Høsten 2016 sendte Ole Kristian Sørlie byggesøknad til kommunen om Rødnabbene. Etter flere år med saksbehandling er reguleringsplanen nå vedtatt.