Sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud ble gjennomført ved tvang, av Høyreregjeringen med argumenter om sentralisering og effektivisering. I samarbeidsplattformen i Viken er det slått fast at det skulle sendes en søknad om oppløsning ved et evt. regjeringsskifte.

Vi har fått et nytt stortingsflertall og ny regjering - og Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk til valg på oppløsning av Viken fylkeskommune. For oss er dette en kontrakt med velgerne våre, som gav oss stor tillit ved stortingsvalget. I Hurdalsplattformen åpnet Regjeringen for å oppløse Viken, og for oss er det en selvfølge at løftet vi har gitt velgerne våre nå innfris.

Vi ordførere opplever et stort engasjement rundt spørsmålet om oppdeling av Viken fylkeskommune. Vi opplever ikke bare avstanden innad i Viken i antall kilometer, men enda viktigere merker at vi har mistet nærhet til beslutningstakerne – både hos politikerne og ansatte i Viken fylkeskommune og hos Statsforvalteren. Mindre samhandling og samarbeid, lite kunnskap om lokale forhold og et demobiliserende engasjement for demokratiet. Lokaldemokratiet er svekket, og det sentraliserer makt. Det bekymrer oss stort.

Vi legger til grunn at vår nye regjering og Storting tar ansvar for finansieringen av både sammenslåingen og oppløsningen, og sørger for at regionene finansieres på en riktig måte i framtiden (nytt inntektssystem). Dette har også vår finansminister Vedum bekreftet at vil skje. Det er viktig at det opprettes overgangsordninger og at det sikres økonomiske rammer som bidrar til et godt tjenestetilbud og en sunn utvikling av de nye fylkene med oppgaver som styrker fylkene – til det beste for deg og meg!

Hanne Tollerud, Ordfører Moss Kommune (Ap), Saxe Frøshaug, Ordfører Indre Østfold kommune (Sp), Siri Martinsen, Ordfører Fredrikstad Kommune (Ap), Anne-Kari Holm, Ordfører Halden kommune (Sp), Sindre Martinsen Evju, Ordfører Sarpsborg kommune (Ap), Theodor Bye, Ordfører Marker (Sp), Håkon Tolsby, Ordfører Aremark kommune (Sp), Mona Vauger, Ordfører Hvaler kommune (Ap), Karoline Fjeldstad, Ordfører Rakkestad (Sp), Erling Ek Iversen, Varaordfører Råde kommune (Sp), Anne-Grethe Larsen, Ordfører Skiptvet (Sp) og Reidar Kaabbel, Ordfører Våler kommune (Sp).