I 1991 vedtok Stortinget 1990-tallets viktigste reform. HVPU-reformen. Helsevernet for psykisk utviklingshemmede ble flyttet fra fylkeskommunen til hver enkelt kommune. De store institusjonene hvor man måtte leve hele sitt liv i relativ isolasjon, ble lagt ned, og de utviklingshemmede skulle bo og leve i sine kommuner. Og de skulle innlemmes, få mulighet å leve et liv som oss andre. Bo i egne boliger, gå på vanlig skole og ha aktiviteter og arbeid som vi andre og med oss andre. Den bistand som trengtes for dette skulle kommunen sørge for. Og bistanden skulle vurderes etter hver enkelts individuelle evner og behov. En stor og viktig reform i Velferdsstatens sanne ånd. Store utfordringer for kommunen som måtte lære en ny sosial pedagogikk og ny metodikk. Hvordan ser det nå ut, 30 år senere?

Integreringen til bolig har fungert best. Samlokaliserte boliger med 4–6 leiligheter med assisterende personalteam har vist seg å passe mange i gruppa. Dette trues av sparekrav og økende krav på personalets kompetanse, og det risikerer å kunne bli større enheter framover. Ikke for brukernes beste, men for kommuneøkonomiens. Skolesituasjonen for gruppa er krevende. Man må ha en fungerende og meningsfull skolehverdag, og her trengs det kyndige assistenter og spesialpedagoger. Kvaliteten varierer her mellom kommunene.

Det som ikke er oppfylt med reformens hensikt, er arbeid og fritid. Her har vi stort sett aktiviteter og arbeid atskilt fra oss andre. Og fritid. I forrige mandatperiode var vi på vippen til å bygge en ny isolert institusjon på Asak. Det nye kommunestyret fikk stoppet disse planene, og det ligger nå nye forslag til kommunens politiker denne våren. De nye forslagene peker på at vi skal velge å beholde arbeid og aktiviteter i byen, på Båstadlund, i et ombygget Storsenter, på Risum og på Iddevang. Det er viktig for nærhet og atkomst, og her må vi finne den beste løsningen. Men minst like viktig er at vi satser på å åpne vårt arbeidsliv og våre fritidsaktiviteter for de utviklingshemmede. Vi må samle politisk vilje og få omfattende lokalt samarbeid med NAV, Arbeid og Vekst og lokale bedrifter og offentlig virksomhet å tilby arbeid og aktiviteter.

Et liv som alle andre – med oss andre.