Et forsøk på oppklaring

Willy Aagaard, nestleder i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skriver i dette leserinnlegget om universell utforming i Os prosjektet.

Willy Aagaard, nestleder i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skriver i dette leserinnlegget om universell utforming i Os prosjektet. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Undertegnede er nestleder i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (senere rådet) i Halden kommune og jeg har fått fullmakt til å representere rådet i møtene med arkitektfirmaet Asplan Viak. Da det er litt uklarheter i avisen vedrørende universell utforming i Os prosjektet tillater jeg meg å komme med noen forhåpentlig oppklarende opplysninger.

Rådets engasjement i Os prosjektet er en naturlig konsekvens av rådets arbeid for universell utforming. Os skole kan forvente til enhver tid å ha funksjonshemmede elever. Disse elevene vil naturlig nok stille med større utfordringer enn andre. For at dere skolehverdag ikke skal belastes med enda flere utfordringer er det viktig at skolen er lagt til rette for alle.

En slik tilrettelegging innebærer ikke bare fysisk tilgjengelighet, men i minst like stor grad at eleven føler seg likestilt og ikke særbehandlet.

En dårlig tilrettelagt og ikke universelt utformet skole skal da ikke være et alternativ for Os prosjektet.

Dagfinn Stærk og Laila Halvorsen har de siste dager hatt innlegg i denne avisen om universell utforming på Os prosjektet.

Dagfinn Stærk sitt første innlegg tok utgangspunkt i Asplan Viak sitt første forslag til elevenes forflytning i skolen.

Laila Halvorsen sitt innlegg tok utgangspunkt i Asplan Viak sitt 3. forslag til elevenes forflytning. Dette tredje forslaget er det som ble framlagt på møtet onsdag den. 7.

Asplan Viak har lagt fram tre forslag til elevenes forflytting ut og inn av skolen.

1. forslag er delt inngang der bevegelseshemmede elever i 5,6 og 7 tinn måtte bruke annen inngang enn sine klassekamerater.

Rådet protesterte på dette da hovedløsningen ikke var universelt utformet.

2. forslag var at bevegelseshemmede elever hadde fast klasserom i nærhet til heis gjennom hele skoletiden.

Rådet protesterte på dette da dette var særbehandling av eleven, motsatsen til universell utforming og en løsning som hører fortiden til.

3. forslag var at alle elevene brukte en felles inngang i vest.

Rådet mener dette tilfredsstilte kravet til universell utforming, men er ellers en dårlig løsning da alle elever må bruke samme trappeløp.

Å gjøre Os skole universelt utformet ser ut til å være en større utfordring enn først antatt. Rådet føler seg hørt, men løsningene er ikke optimale. Ved møtets slutt onsdag 7. kom imidlertid Asplan Viak med et forslag nr 4 som de skulle jobbe med. Det gjenstår å se hva dette innebærer,

Dagfinn Stærk og Laila Halvorsen ønsker i sitt avisinnlegg alle velkommen som vil engasjere seg i universell utforming. Undertegnede stiller seg bak dette ønsket.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.