Mange ville si sin mening om sentrumsplanen

FORNØYD: – Interessen rundt sentrumsplanen har vært overveldende, og vi har fått rundt 30 høringsuttalelser, sier spesialrådgiver Espen Sørås.

FORNØYD: – Interessen rundt sentrumsplanen har vært overveldende, og vi har fått rundt 30 høringsuttalelser, sier spesialrådgiver Espen Sørås. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

– Det er bare å slå fast at sentrumsplanen har engasjert mange. Da høringsfristen løp ut, var det kommet drøyt 30 innspill.

DEL

Det sier spesialrådgiver Espen Sørås, som har hatt ansvar for sentrumsplanarbeidet.

Kraftige innspill

– Noen av innspillene har vært mer kraftfulle enn andre. Ikke minst gjelder det innsigelsene og oppfordringene fra Jernbaneverket når det gjelder Tyska og Mølen, sier Sørås.

Les også: Denne blir i verste fall revet

Les også: Jernbaneverket ber om at dette stanses

Gode råd fra fylket

– Men også Østfold fylkeskommune har klare meninger om at vi på noen områder ikke tar nok hensyn til kommuneplanen i det forslaget som er lagt fram.

De ønsker bl.a. konsekvensutredninger for flere småbåtplasser i elva, men gir også flere gode råd, sier han, og legger til:

– Gode råd er jo det enkleste å forholde seg til. De vil jo bare gjøre planen bedre.

Mange møter

Veien videre vil by på en serie møter med de «tunge» høringsinstansene.

– Da tenker vi på offentlige instanser som Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune, Kystverket og Jernbaneverket.

Vi må avklare hva som er grunnlaget for deres uttalelser og hva som er i tråd med tidligere reguleringsplaner, sier Sørås.

Havner midt imellom

– Mens næringslivet i Halden har ønsket seg et større handlingsrom i sentrumsplanen, mener andre offentlige etater at planen gir for mye handlingsrom. Dermed havner kommunen midt imellom, sier Sørås.

Behandling i juni

– Politikerne har ønsket planen til behandling før sommeren, og vi tar sikte på å ha den klar til junimøtet.

Det som blir veldig avgjørende er hva man gjør i forhold til Jernbaneverket. De har sagt de vil avklare spørsmålene rundt jernbanestasjonen i løpet av 2015 og 2016. Det er åtte år tidligere enn hva de har sagt før, sier Sørås.

Bygge på Fisketorget?

Blant andre, spennende innspill nevner han en tanke om å gjenskape bebyggelsen på den delen av Fisketorget som ligger nærmest Tista senter.

– Vi har også fått mange innspill som dreier seg om hvor mange etasjer man kan bygge, legger han til. Selv er han nå i gang med planprogrammet for samfunnsplanen for Halden.

Les også: – Vi må tørre å bygge i høyden

Les også: Slik ser de for seg Haldens nye bydel

– Jeg håper på like stort engasjement rundt den, sier Sørås.

Send inn tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt.

Artikkeltags