Ole Gabrielsen fra NCE smart innledet om den digitale revolusjonen og sa at ingen kan forholde seg rolig til dette.

Kan ikke sitte stille

– Dette er den andre industrielle revolusjonen. Tenk hvor spesielt det må ha vært den gangen man gikk fra hest og kjerre til å se de første bilene. Det må ha vært fantastisk.

– Det er faktisk en like stor revolusjon vi ser i dag. Ingen kan sitte stille og se på dette. Det er her nå og alle må forholde seg til dette, fastslo han blant annet.

Han poengterte videre at vi vil komme til å jobbe på en helt annen måte i framtida og nevnte blant annet eksempler på smarte løsninger som gjør at eldre kan bo lenger hjemme.

Fem smarte hjem

NCE Smart har et slikt prøveprosjekt i Indre Østfold, hvor de har startet med fem smarte hjem.

Gabrielsen påpekte videre at det vil bli en enorm mangel på slik kompetanse og at Høgskolen i Østfold blant annet må gire kraftig om, fordi de ikke utdanner folk med slik kompetanse.

Utvikle mennesker

Høyres Fredrik Holm pekte på at det var viktig å forholde seg til dette når man planlegger for Haldens framtid, og pekte blant annet på at vi i Halden i dag ikke har utdanningsnivå til å håndtere denne framtida. Han poengterte at vi også må utvikle menneskene i byen.

Bortsett fra Holms innlegg var de fleste i salen mer opptatt av de konkrete tingene, som er litt enklere å forholde seg til. Det som gjelder den fysiske delen av byutvikling.

 

Alle vil satse på Nordsiden

Her var det noen hovedpoenger som skilte seg klart ut.

Det ene er ønsket om å satse på og revitalisere Nordsiden. Det synes nå klart at det er stor enighet om å få et oppvekstsenter med skole, idrettshall og svømmehall på Os.

At man ønsker fortetting i byen med tusen nye boliger og at det også skal være bomiljøer for barnefamilier i sentrum, er det også bred enighet om.

– Ren utopi med tusen boliger i sentrum

Og det siste brakte blant annet arkitektene fra SG arkitekter over på det neste poenget de mener er viktig for å revitalisere sentrum, nemlig å få på plass en fungerende sentrumsplan.

– Jeg håper planen blir gått gjennom skikkelig, for den nåværende sentrumsplanene har en hel del rariteter ved seg, som gjør at det er umulig å gjennomføre byggeprosjekter som alle i utgangspunktet er positive til, sa Jon Tore Grimsrud.

Med de nåværende planene mener han politikernes ønske om en fortetting sentrum er helt umulig.

– Jeg håper dere vil høre på fagmiljøene. Alle må bidra for å få en overordnet plan som gjør dette mulig. Slik planverket er i dag er deres ønske om tusen boliger i sentrum ren utopi, advarte han.

Det ble også ytret ønske om et byplanleggingskontor.

– Jeg ønsker meg også en byarkitekt som kan ha det overordnede ansvaret for utviklingen. Det tror jeg er nødvendig sa Rødts Erling Rennemo-Melsom.

Stor skepsis til jernbaneutbygging

Den tredje store tingen som engasjerte folk var planene for jernbaneutviklingen i Halden. Det er tydelig at Jernbaneverket planer, som vil forandre hele byens sentrum dramatisk, har sjokkert både politikere og den gjengse haldenser.

– Vi må få jernbanen ut av byen, mente en av møtedeltakerne.

Og han var blant de store flertallet som mente at Halden ikke kan godta de planene Jernbaneverket har presentert.

Den eneste som var positiv til til jernbaneutbygging, var De grønnes Øivind Holt.

– Vi må se på at dette også kan gi oss store muligheter. Vi må se alt dette i sammenheng, sa Holt, som også har tatt til orde for stasjon på Brødløs i stedet for sentrum.

Ingen ungdom i salen

Espen Sørås hadde gjort en god jobb med å forberede dette folkemøtet og sa at man vil lytte og ta med seg innspill. Og så sa han noe viktig om at man må få med seg ungdommen. Faktum er nemlig at de fleste som deltok på gårsdagens folkemøte neppe vil være blant oss, eller i hvert fall vil være svært gamle i 2041.

Det var ikke en eneste ungdom i salen, og debatten var preget av godt voksne menn med grått hår.

– På et møte vi hadde med skoleelever var det ett enkelt spørsmål fra en av de unge, som satte ut politikerne. Det var "Hva betyr dette for oss". Det er spørsmål vi må kunne svare på, mente Sørås avslutningsvis.