Forrige uke fikk Kim Robin Johansen og Daniel Harbo avslag på sine søknader om å få støtte fra Halden kommune til det som kalles en brukerstyrt personlig assistent (BPA). De to er med og eier Erlandsens Conditori, men er psykisk utviklingshemmede og er helt avhengige av en assistent for å kunne drive stedet.

Det vil ikke Halden kommune gi dem. Kommunen mener dagsenteret på Båstalund er et godt nok tilbud.

- Jeg synes det er veldig synd. Jeg oppfordrer de til å gjøre om på sitt vedtak, sier stortingspolitiker Erlend Wiborg (Fro) til Halden Arbeiderblad mandag.

Tok opp saken på Stortinget

I november sto han på talerstolen i Stortinget og roste prosjektet i Halden. Les hva Wiborg sa i høst her.

- Hvis Halden kommune virkelig ønsker å hjelpe dem, har de flere alternativer. Det ene er å se på søknadene samlet da det de har behov for er en assistent på deling, ikke en hver, forklarer Wiborg.

Han mener det at prosjektet ble trukket fram på Stortinget som et pionerprosjekt, burde inspirere Halden til å satse videre på det.

- Halden kommune burde være stolte av å ha dette pionerprosjektet i sin kommune i stedet for å motarbeide dem.

- Gi alle en mulighet

- Dette handler om å gi alle mennesker en mulighet i livet uavhengig av om man har fysiske utfordringer, utviklingshemminger eller andre utfordringer, slår Wiborg fast.

- Thor Edquist har ikke ønsket å kommentere kommunens avgjørelse fordi det er en administrasjonssak, hva er din kommentar til det?

- Jeg har forståelse for at ordføreren ikke kan gå inn i detaljene i en enkeltsak, men jeg reagerer sterkt på at han skyver ansvaret over på administrasjonen. Ordføreren og kommunestyret er de øverste ansvarlige uavhengig av om de har delegert avgjørelser til rådmannen og administrasjonen, sier Wiborg.

Utfordrer ordføreren

Han mener ordføreren og kommunestyret står fritt til å redde Erlandsens Conditori.

- Min utfordring til Thor Edquist er å ta ansvaret han har og være med på å la Halden og Erlandsens conditori fortsette å være et forbilde for måten vi behandler mennesker med utviklingshemming, sier stortingspolitikeren.

Skal orientere formannskapet

Selv om ikke Edquist har ønsket å kommentere administrasjonens avgjørelse i Erlandsen-saken, har han innkalt kommunalsjef for helse og omsorg, Kenneth Johannessen, til formannskapet denne uka for å orientere om den nye BPA-ordningen.

- Som styremedlemmer kan vi ikke gå inn i enkeltsaker, det har vi ansatt ekspertise til i administrasjonen, men vi kan og skal jobbe med overordnede retningslinjer og planer for kommunen, har Edquist tidligere uttalt i forbindelse med at han har kalt inn til en orientering i formannskapet.