Til min store forskrekkelse ser jeg at mange av kirkene i Halden kommune skal holdes stengt i resten av 2022. Det kirkelige fellesrådet har i sin visdom bestemt det. Akk og amen, hvor rådets medlemmer har jobbet hardt og lenge!

Hva har man gjort? Jo, sett hvor høy strømprisen kommer til å bli. Konklusjonen har vært: Vi går i et minus vi ikke kan dekke inn. Så har man spurt Halden Kommune (hvem der?) Og svaret derfra er så langt: Vi kan ikke hjelpe dere!

I etterkant har så regjeringen bevilget 30 millioner til å varme opp Norges kirker, som rundt regnet skal gi 30 000 per kirke. Ikke veldig rundhåndet det heller!

Mine nesevise spørsmål til Kirkevergen og Fellesrådet er blant annet: Har dere spurt Den norske kirke sentralt? Har dere spurt distriktets to milliardærer eller millionærer? Har dere spurt distriktets banker? Har dere snakket med Sparebankstiftelsen? Har dere vurdert en kronerulling, der vi alle kan bidra med stort eller lite? Når dere har fått et klart nei fra alle disse, hva har dere tenkt å gjøre med kirkenes oppvarming etter 1. januar 2023?

Kirkevergen sier videre til HA at det er uaktuelt å leie ut kirkene til kirkelige handlinger - til deg eller meg. Hvorfor? Hans svar er ikke til å bli klok av. Jeg regner med at det i alle kirkene må en viss grunnvarme til - enten de er tilgjengelige eller ikke? Om jeg bestiller en barnedåp til Prestebakke kirke om en måned, så skal det ikke være mulig å si ja til det? Er det den nye kirkelige service?

Så: Min venn på Prestebakke er skrøpelig og vil muligens dø dette året. Normalt skal hans begravelse skje fra Prestebakkes vakre og tradisjonsrike kirke. Men nå vil dette praktiske Fellesrådet ha ham først til bisettelse i Os krematorium, som flere av oss bare synes er goldt og lite hyggelig. Så skal mannen etterpå med bil til gravlunden på Prestebakke for jordfestelse. En strålende løsning? Nei!

Enten man er sterkt personlig kristen eller ikke, så tilhører kirkenes drift befolkningen i Halden kommune. Min familie og slekt har sterke røtter fra Prestebakke. Jeg er selv konfirmert i Immanuels kirke. Ingen av stedene får jeg adgang til. Jeg synes det er skrekkelig at Kirkevergen og Fellesrådet nå håndterer strømprisene så lettvint at så mange kirker skal stenge.

Hvor liten skal oppslutningen omkring det kirkelige fellesskap bli, innen vi ikke lenger trenger noen kirkeverge eller noe fellesråd?