Jeg undre veldig over dette: Hvorfor stilles det så få spørsmål til Saugbrugs sine ønskemål? Er det fortsatt slik innenfor Halden kommunes forskjellige etater og i kommunestyret at når Saugbrugs sier HOPP, så hopper man?

Da jeg som barn gikk frem og tilbake fra Knardal til Gutteskolen stanken av utslipp fra Saugbrugs. Store kaker med rødbrunt og surt luktende innhold kom i strie strømmer nedover Tista. Få stilte seg spørsmål ved det. Saugbrugs fikk lov i evigheter å tjene gode penger på sin forurensning. Få haldensere våget å stille spørsmål ved virksomheten. Bedriften gikk jo så det suste – og mange i byen tjente jo til livets opphold på Saugbrugs. Det var ikke god tone å stille kritiske spørsmål ved bedriftens forurensning.

Etterhvert våknet det miljøbevisste mennesker også i Norge. Hele Iddefjorden var forurenset, og etterhvert forsvant de rødbrune kakene fra Tista. Fikk Saugbrugs bøter? Nei. Men etterhvert fikk Norge et eget miljøverndepartement, som begynte å stille krav. Etterslepet var stort og ganske så dramatisk.

Saugbrugs fortsatte å vokse. Nye store papirmaskiner så dagens lys. Det betydde at bedriften fikk behov for å frakte sine produkter til havnen – og utskipning derifra. Hva skjedde så? Jo, en ny bybro måtte anlegges – og naturligvis tilpasset Saugbrugs sine behov. Og en firefelts motorvei (!) ble anlagt rett gjennom Sydsiden, slik at Saugbrugs kunne få forholdene lagt til rette. «Fiskepuddingens» vei gjennom sentrum kjenner vi.

Jeg diskuterte bruas utseende og plassering – og motorveien med en Høyre-politiker en gang, mens vi skravlet om løst og fast. Han svarte: Det var slik Saugbrugs måtte ha det. Det burde jeg jo skjønne. Men det gjorde jeg ikke.

I våre dager er Saugbrugs sin vilje igjen et aktuelt tema. Bedriften vil bygge på Sauøya, som ble i deres eie – gjennom et spektakulært makeskifte med Halden kommune, slik at kommunen ble den lykkelige eier av Tyska og Hollenderen, som Saugbrugs så grundig selv hadde forurenset. Snakk om god business! Hvor var politikerne den gang? På begge sider av bordet?

På den ene siden av øya har Saugbrugs allerede ødelagt det meste. Den er sprengt flat på den siden hvor kveldssolen flommer. Men der vil Saugbrugs ikke bygge. I det minste ikke så lenge politikerne bare nikker med sine hoder. Treforedlingsbedriften Saugbrugs vil ha resten av øya til boligbygging – rett nok i etapper. Men bedriften vil. Dens ledelse har forstått at boligbygging, det er stor business.

Så går Saugbrugs også enda lenger: Bedriften vil hogge ned Østfolds mest interessante løvskog, bøkeskogen ved Skonningsfoss. Og for å få plass til sin nye satsing på grønn økonomi. Strålende idé. Men hvorfor må Saugbrugs hele tiden ødelegge all natur omkring seg?

Jeg ser en hensynsløs økonomisk profitt hefter ved Saugbrugs. Linjene går fra forurensningen av Tista, så til Tyska og Hollenderen, videre til Sauøya og endelig bøkeskogen. Hvorfor må det være slik? Hvorfor tar ikke kapitalen i 2021 hensyn til byens behov for natur- og rekreasjonsområder i sentrum? Hvorfor forsyner Saugbrugs seg hele tiden av vårt nærmiljø? Hvorfor får bedriften lov til det? Er det ingen politikere som ser hva som skjer? Nå er det byens borgere som må ta kampen. Kommunen bør i det minste stille kritiske spørsmål. Jeg undres over at en bedrifts vilje så lenge har vært sterkere enn fornuften.