Jeg har med stor bekymring lest fredagens og mandagens HA hvor Os-prosjektet som skal vedtas denne uka presenteres og debatteres. Og jeg har latt meg forvirre en smule over tallene.

Både tallene i Kjøges leder på fredag, Vevelstads presentasjon, Arve Sigmundstads innlegg og Edquist sitt Fritt Ord-innlegg hvor han etterlyser noen voksne hjemme. Og ikke minst Bangsmoens helside mandag. Mer forvirrende enn de andre tilsammen.

Jeg skal ikke gå nærmere inn på tallene, for ikke å forvirre meg selv og andre ytterligere. Det jeg likevel sitter igjen med etter mer HA-lesing enn hva jeg vanligvis bedriver, er at Os-prosjektet blir SVÆRT DYRT. Spørsmålet er; FOR DYRT?

Kommunedirektøren gir riktignok grønt lys for prosjektet. Det må han nesten gjøre, han er jo nærmest gissel for posisjonen i en slik sak. Men han foreslår å bruke kommunens fonds, og ta opp nye store lån. Hvis dette skjer, antar jeg at kommunen står uten buffer, og det kanskje i årtier. Et svært risikabelt sjakktrekk av direktøren. Dette vil ikke gi kommunen en sunn økonomi.

Men har kommunen noe valg? Idretten trenger jo hallene, og barna skolen.

Barna har en skole i dag. I øvre Knardal. Men den er gammel og umoderne, sier noen. Likevel uttrykte Os-lærerne at den var helt funksjonell da de tok den i bruk. - Men det må jo busses dit, sier andre. Over hele landet busses unger til skolene sine. Det går helt greit.

Og idrettshaller? Vel, Tistedalshallen skal vel utvides snart? Og kanskje burde man likevel vurdere hall på Saugbrugstomta som vel Per Kristian Dahl har mast om i lange tider? Det blir visst billigere også. Og ingen parkeringsproblemer.

Men da faller jo hele "Prosjekt nye nordsiden" bort vil mange si. Hvordan få liv i den bydelen?

Noe vil det vel hjelpe når Storsenterprosjektet er ferdig. Og kanskje skolen på Os kan bli noe annet bra? For eksempel familievennlige sentrumsleiligheter? Tilby bygningen til god pris til en entrepenør med klausul om akseptable priser? Da vil jo også Sverre Stang få beholde signalbygget sitt!

Ideelt sett skulle selvfølgelig Os-prosjektet realiseres. Men vi lever ikke i en ideell verden. Alt har sin pris, og her ser prisen ut til å bli for høy. For å sitere Venstres representant i kommunestyret: - Vi synes det blir veldig dyrt. Egentlig for dyrt. Men da er jo valget enkelt. For dyrt er for dyrt.

Å gi grønt lys blir "Galemathias".