Gå til sidens hovedinnhold

Er oppussing av Remmen i det hele tatt et alternativ?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Haldens Svømmeklubb leser i HA at Rødt med flere partier ønsker et folkebad i sentrum. Ingenting ville glede oss mer. Men vi ønsker ikke at arena og svømmehall skal settes opp mot hverandre. Vi støtter Halden Idrettsråd og hall-idretten i behovet for en arena. Vi ønsker likevel å poengtere at Halden trenger en svømmehall. Byen trenger begge deler og vi ønsker å forklare hvorfor.

Halden har når det kommer til svømmehaller og badeanlegg i dag det dårligste tilbudet i hele Østfold. Vi har et 25x12,5m basseng, som skal deles på 31.000 innbyggere. Svømmehallen har åpent for publikum 20 timer pr uke. Det er alt for lite til å dekke befolkningens behov, spesielt med tanke på en stadig voksende del av befolkningen med mer fritid. Videre klarer ikke kommunen å oppfylle kravene til lovpålagt skolesvømming. Ingen ungdomsskoleelever i Halden skulle hatt karakter i kroppsøvingsfaget, da de ikke får gjennomført lovpålagt svømmeundervisning. Oppussing av Remmenhallen vil ikke endre noe av dette. Størrelsen og åpningstiden vil være den samme. Haldenserne vil fortsette å reise ut av byen for å bade og Haldenskolen vil fortsette å drive ulovlig når det kommer til svømmeopplæring i skolen.

Er oppussing av Remmenbassenget i det hele tatt et alternativ? Halden kommune og Statsbygg eier bassenget sammen. Ryktene sier at Statsbygg ønsker å overta bygget i 2026, da høgskolen trenger plassen til varemottak. Hvis dette stemmer står Halden kommune uten svømmehall om 6 år.

Halden er en kystby der mange bor i nærheten av vann. Vi har hele kystlinja, vi har elva gjennom hele byen, vi har Femsjøen og en rekke andre vann der mange ferdes.

I Norge har vi årlige dødsulykker som følge av drukning:

2018: 102 stk

2019: 86

2020: 82 (pr okt)

Til sammenligning antall dødsulykker i trafikken:

2018: 108 stk

2019: 109 stk

2020: 71 (pr okt)

Med tanke på hvor mange flere mennesker som ferdes i trafikken, er andelen drukningsulykker mye høyere. Og det skyldes dessverre i mange tilfeller manglende svømmedyktighet.

Svømming er en livreddende ferdighet

Regjeringen har de siste åra bevilget mye penger til svømmeopplæring. Kommunen kan søke Fylkesmannen om 1900 kr pr barn i alderen 4-6 år for å dekke utgiftene til svømmeopplæring. Svømmeklubben har i samarbeid med Rolf Karlsen i kommunen fått midler til å holde svømmekurs for skolestarterne i barnehagen. Hvert år er det ca 400 skolestartere Halden, og svømmeklubben har gitt tilbud til 130 stk pr år. På grunn av manglende ledig kapasitet i svømmehallen har ikke resten av barna fått et tilbud. I tillegg setter vanndybden på Remmen begrensninger, da barna må være over 110cm for å få hodet over vann.

I høst kom det ny læreplan i skolen. Svømmeopplæring har vært en del av læreplanen siden 80-tallet, men i den nye planen er det økt fokus på svømmeopplæring. Det er mål for hvilke svømmeferdigheter elevene skal kunne etter 2., 4. 7. og 10.klasse. Det betyr at elevene ideelt sett skulle hatt svømmeopplæring og skolesvømming hvert år fra 1.-10.klasse. I Halden er det 3500 elever fra 1.-10.klasse. Halden kommune har i gjennomsnitt 12 timer pr uke til svømmeopplæring. Disse timene dekker 10 timer til alle elevene i 3.klasse. Det blir også gitt 4 timer i løpet av skoleåret til de elevene i 4. og 6. trinn som ikke kan svømme.

I Aremark kommune har alle elevene fra 1.-7.klasse skolesvømming hver uke, og ungdomsskolen noe mindre.

Bare 50% av norske 10-åringer er svømmedyktige, viser en undersøkelse gjort av Norges svømmeforbund. I Sverige og på Island er andelen svømmedyktige 10-åringer over 90% og i Danmark og Finland er andelen på over 70%. Det foreligger ingen statistikk over antall svømmedyktige 10-åringer i Halden. Å være svømmedyktig betyr ikke å kunne holde seg flytende på grunna, eller å svømme inn til land når man har hoppet fra stupebrettet. Det handler om å ha vannkompetanse, det å være trygg i vannet og ved vannet. Det handler om å kunne berge seg selv og andre hvis det skjer noe i vannet. I den nye læreplanen bruker utdanningsdirektoratet den felles nordiske definisjonen på svømmedyktighet:

Eleven skal kunne falle uti på dypt vann. Svømme 100 m på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene. Stoppe og hvile (imens flyte på mage, orientere seg, rulle over, flyte på rygg) samlet i tre minutter. Deretter svømme 100 m på rygg og ta seg opp på land.

Dette er det forventet at elevene skal kunne når de går ut av 4.klasse.

Høsten 2019 gjennomførte Halden vgs avd Porsnes en undersøkelse blant elevene på vg1, 16 åringene. Her var det blant annet spørsmål om svømmedyktighet. 40 16-åringer i Halden svarte at de ikke kunne svømme. Ragnhild Dahl Lauritzen, gymlærer på Porsnes, gav 40 16-åringer fra Halden svømmeopplæring i bassenget på Sandbakken skole i Sarpsborg, fordi det ikke var ledig kapasitet på Remmen. Sarpsborg Kommune lånte ut Sandbakken bassenget gratis og Porsnes ordnet med skyss ut av byen.

I Halden bor det 31.000 mennesker, i overkant av 5000 er barn i alderen 0-18år. Halden kommune har publikumsåpen svømmehall 20 timer i uka på ettermiddagstid. Halden har mange innbyggere som jobber skift og turnus, og antall pensjonister øker. I Halden er det ingen mulighet for å svømme på dagtid. Flere grupper med haldensere reiser til Strømstad på dagtid hver uke for å svømme (før og etter koronaen). En ny svømmehall vil kanskje bidra til at disse velger å ta svømmeturen i Halden, og legge igjen noen kroner på en lokal kafè i etterkant istedenfor på Kaffedoppet i Stømstad.

Haldens situasjon sammenliknet med andre kommuner:

Svømmeklubben har årlige svømmekurs for ca 200 barn. 150 barn får avslag hvert år pga manglende kapasitet i bassenget. Svømmetrening for de som ønsker å trene svømming er også begrenset, svømmeklubben har 60 plasser til barn i alderen 8 til 12 år, og 32 aktive svømmere på konkurransepartiene. Resten må de si nei til pga. manglende kapasitet i bassenget. I Moss svømmeklubb har de 500 aktive svømmere. I Fredrikstad har de over 1000. I Strømstad har de 70 aktive svømmere av 7500 innbyggere.

Svømmeklubben har flere svømmere som hevder seg i Norgestoppen til tross for at de har langt mindre bassengtrening enn sine konkurrenter fra andre kommuner. Om sommeren reiser de eldste svømmerne utenbys og utenlands på treningsleir da Remmen holder sommerferiestengt.

Et nytt 50x25 meters basseng vil gi store muligheter for byen vår. Dette bassenget kan deles opp, og utgjør fire Remmen-basseng. Det vil gi en kapasitet på 7750 innbyggere pr. basseng. Det betyr muligheter for mer skolesvømming der kommunen kan gi elevene den opplæringen de har krav på. Det betyr mer publikumsåpent også på dagtid fordi dette kan skje samtidig som skolesvømmingen. Svømmeklubben kan ha mer svømmeopplæring og svømmetrening, fordi de kan være i en del av bassenget, samtidig som kommunen holdet åpent for publikum i en annen del. Det betyr at både barnehagen og videregående kan få benytte seg av bassenget. Alt i alt vil det bety muligheter for bedre folkehelse og flere svømmedyktige mennesker i Halden.

Et 50 meters basseng i Halden vil bli attraktivt som mål for treningsleir for andre klubber. De nærmeste bassengene i denne størrelsen er i henholdsvis Oslo og Gøteborg. Klubber på treningsleir vil skape inntekter for kommunen i form av overnatting og handling. En annen mulighet er større nasjonale og internasjonale stevner, der tilreisende vil også bidra til økte inntekter til byen.

Hvis kommunen bruker 50 millioner til å pusse opp Remmen vil det bli en stor kostand, men ingenting av det kommunen mangler vil endres. Vi vil ikke få større svømmehall eller mer tid i svømmehallen, vi vil ikke kunne utvide tilbudet til skolesvømmingen, vi vil ikke kunne utvide tilbudet til publikum, vi vil ikke kunne utvide tilbudet til svømmeklubben sin svømmeopplæring. Svømmeklubben må fortsette å si nei til barn som ønsker å svømme fordi det ikke er nok treningstid.

Og i verste fall står vi uten svømmehall i 2025 fordi Høgskolen trenger plassen til varemottak.

Halden trenger en ny svømmehall!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.