Gå til sidens hovedinnhold

Er det lys i arealplan-tunnelen?

INNHOGG

Det har nå i flere år vært en diskusjon i det politiske miljøet om hvordan det skal bli mulig å få vedtatt en ny arealplan. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor det er blitt slik. Miljøpartiet har tatt et solid grep om dette arbeidet. Det gjaldt også i forrige valgperiode. I forrige periode stoppet alt opp ved at politisk nivå rett og slett ga opp å bli enige da Miljøpartiet ville legge om hele arealpolitikken. Det som likevel er underlig er at ikke det flertallet som ikke trengte Miljøpartiets støtte sørget for å få vedtatt en ny arealplan den gangen. Det er det tidligere flertallets ansvar. Så lenge det som skjedde ble akseptert, ble resultatet ikke noe ny arealplan. Det sliter også nå det nye flertallet med. Hvis en ser på valgprogrammene til de andre fem partiene i dagens rødgrønne samarbeide så er ikke det den politikken som det nå legges opp til som skal være gjeldende. Det er derfor god grunn til å påpeke det som jeg skrev i mitt tidligere innlegg, og det er at Miljøpartiet har tatt full styring innenfor noe av det viktigste som skal skje i Halden kommune i årene som kommer. Det store spørsmålet blir da hvor lenge vil de 20 representantene som er i et samarbeid holde sammen når det gjelder den politikken som nå forsøkes fastlegges for årene som kommer. Tør noen av de øvrige partiene å sette ned foten?

Det har vist seg fram til nå at de reguleringsplaner som tidligere er utarbeidet og som var til sluttbehandling i kommunestyret ble avvist med knappet mulig flertall noe tid tilbake. Det var 20 representanter som stemte for å avvise forslagene, og 19 representanter stemte for at de skulle godkjennes. Det er planer som ville bety en utvikling i kommunen utenfor sentrumsområdene som de rødgrønne har vedtatt i sin Samarbeidsavtale skal finne sted. Den diskusjonen som var i kommunestyret i forbindelse med at planene ble avvist ga helt klare signaler om at kursen nå skulle endres radikalt, noe som ikke stemmer overens med flere av partienes valgprogrammer. Det samme skjer i det arbeidet som nå utføres i den nedsatte styringsgruppa som har fem personer. Der blir det i flere viktige strategiske avstemminger tre for og to imot. Det er derfor god grunn til å tro at det vil også bli resultatet når arealplan kommer til endelig behandling i kommunestyret en eller annen gang.

Hva med det store området mellom Sollihøyda og Brekkerød som også har i seg ny veiforbindelse mellom Odde Bru og Rokkeveien. Her kan det bygges 400 – 500 boliger om politisk nivå tenker noe inn i framtida. Det ville ha bedret bomiljøene i store deler av BRA veien i dag ut ifra den trafikken som er der i dag. Alt er skjøvet ut i tid. Hva med en hovedvei som Haakon VII s vei mellom Iddesiden og Tistedalen hvor vi behandler en reguleringsplan i disse dager? Her blir det heller ingen framtidsrettet veiforbindelse. Det ene håpløse prosjektet fremmes etter det andre med miljøet som fortegn. Er det dette innbyggerne i kommunen vil? Vi i Pensjonistpartiet tror ikke det er den rette politikken som vil tjene innbyggerne verken på kort eller lang sikt.

Finnes det noe løsning? Det er det store spørsmålet. Det er god grunn til å tro at det gjør det ikke. Det vil her bli et tydelig nederlag for Miljøpartiet i forhold til flere av de andre partiene i det rødgrønne samarbeidet. Det er ikke bare arealplan som vil være en stor sak. Hva med Tyska og Hollenderen. Hva med at kommunen tidligere har lagt ned 60 – 70 millioner for vei, vann og avløp med grunnlag i den nå gjeldende arealplan? Det er lagt ned 27 mill. ved Remmen området og over 40 mill. i gamle Berg kommune ut mot fengselet? Vil en utvikling finne sted mot denne delen av kommunen i tiden som kommer? Nei, ikke om MDG får sin vilje, som de nok gjør. Stort sett vil flertallet at det skal skje en utvikling mot dette området. Her må du helt til Sponvika for at det skal skje noe nytt av omfang ifølge det vi vet så langt. Det hvis flertallet i Styringsgruppa får sin vilje vedtatt av kommunestyret. Eksemplene er mange flere når det gjelder omleggingen av arealpolitikken.

Hvis du har startet å kjøre i en tunnel så må du kjøre helt til den andre enden før du kan snu. Slik jeg ser det så er kommunen alt nå langt inne i tunnelen. Det som kan redde saken er at når vi nå er midt i pandemien så utsettes alt når det gjelder arealplan til vi får en normal situasjon i kommunen slik at prosessene både i forhold til innbyggerne og firmaer som ønsker å drive sine virksomheter blir normalisert. Kommunen har en arealplan som varer til 2023, den kan benyttes fullt ut inntil videre. Til nå har det gått med over to år hvor det er utredet store planer hvor ingen ting har skjedd. Det er god grunn til å tro at dette bare vil fortsette i tiden som kommer om ikke noen nå sier stopp. Det bør tenkes alvorlig over om vi skal vedta en ny arealplan som i all hovedsak vil bli vedtatt i kommunestyret med 20 mot 19 stemmer. Det lover ikke godt, men slik kursen nå er kan det bli resultatet. Hele saken kan derfor løses på følgende måte:

Kommunestyret i Halden består av 39 representanter. Ordfører eller 1/3 av representantene kan kreve at saker settes på dagsorden for behandling i kommunestyret. Der kan det fattes vedtak slik at alle reguleringsplaner som til nå er avvist kan behandles på nytt, og godkjennes. Gjeldende arealplan benyttes inntil videre slik at ikke alt stopper opp som det nå gjør. Så får det brukes nødvendig tid i formannskapet til å omarbeide det som til nå har skjedd av utredninger i styringskomiteen. Formannskapet er overordna planutvalg i kommunen og må ta tak i dette viktige arbeidet.

Kommentarer til denne saken