La meg ta for meg et skriv, undertegnet av Marianne Horgen, enhetsleder hjemmebaserte tjenester.

Dette skrivet er sendt ut til beboerne i Hagegata 2. juli 2021. Det blir sagt: «Trenden er at flere eldre blir boende i eget hjem så lenge som mulig, og det blir erfart av både Halden kommune og HABO at leilighetene blir «utfordrende» å få omsatt.

For det første: Ligger årsaken egentlig der? Den gang jeg flyttet til Vaterland, så var det, og Hagegata, omsorgsboliger. I dag heter det tilrettelagte boliger. Hva eller hvem de er tilrettelagt for, har jeg ikke oppfattet.

Den 19. mai 2021 gir kommunedirektøren sitt innspill til kutt og innsparinger som ser ut til å være godkjente i Halden kommunes økonomiplan.

Oppstart høsten 2021! Det haster tydeligvis, og omsorg for de eldre taper i kampen om å spare penger.

Tror enhetslederen selv på sluttsatsen? «Beboerne som mottar pleie og omsorgstjenester i boligen vil ikke få endret innholdet i sine pleie og omsorgsvedtak ... som følge av omleggingen». I så tilfelle tror jeg hun står ganske alene, bortsett fra dem som satte fram forslaget, og de som har vedtatt det.

Beboerne i Hagegata må heretter forholde seg til ambulerende helsepersonell, eller en skjerm de kan bruke for å tilkalle hjelp fra legevakta. Når vi så vet at ambulerende sykepleiere har toppen 10 minutter til hver pasient, og at legevakta er overbelastet fra før, så vel bekomme.

Er det dette som kalles god eldreomsorg? Unnskyld, men jeg er ikke enig.

Hilsen Hillgund Klavestad